Intercompartimentale stroming in de schimmel Aspergillus

Filamenteuse schimmels groeien op dode of levende substraten door een netwerk te vormen van schimmeldraden, het mycelium genoemd. De schimmeldraden scheiden enzymen uit om organische polymeren te verteren. De verteringsproducten worden opgenomen en dienen als voedingsstoffen. De schimmel groeit door middel van vertakking en verlenging van de draden.

De schimmeldraden zijn opgedeeld door tussenschotjes met een porie in het midden, waardoor communicatie mogelijk is tussen de compartimenten. Als een schimmeldraad beschadigd raakt, zou de schimmel leeg bloeden. Om dit te voorkomen wordt de porie gesloten door een speciale plug.

Robert-Jan Bleichrodt deed onderzoek naar stroming van lichaamsvloeistof in Aspergillus. Hij ontdekte dat porien ook omkeerbaar gesloten worden door deze plug tijdens normale groei, waardoor stroming plaatselijk en tijdelijk beperkt wordt. Hierdoor kunnen de schimmeldraden zich onafhankelijk specialiseren (heterogeniteit). Sommige draden groeien alleen, maar andere zijn actief genoeg om enzymen uit te scheiden. Als het hex1 gen kapot gemaakt wordt, dat zorgt dat de plug gemaakt wordt, zeg hij dat alle lichaamsvloeistof met elkaar in contact stond. Door stroming werd alle lichaamsvloeistof gemengd waardoor er geen heterogeniteit meer was.

Het dichtgaan van septa is afhankelijk van milieu-omstandigheden. In Aspergillus niger gingen veel meer septa dicht na blootstelling aan koude, warmte of zoute condities.

Waarom zou de schimmel dit reguleren? Wanneer Bleichrodt het wild-type en de hex1-mutant blootstelde aan warmte, overleefde alleen het wild-type. Mogelijk zorgt de heterogeniteit in het wild-type ervoor dat sommige schimmeldraden overleven bij extreme omstandigheden.

Datum en tijd:3/4/2012 14:30

Locatie:Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Promovendus:Robert-Jan Bleichrodt

Faculteit:Faculteit Bètawetenschappen

Proefschrift:Intercompartmental streaming in Aspergillus

Promotor 1:Prof.dr. H.A.B. Wosten

Bron: Universteit Utrecht