Neurohormonen en sociale ervaringen beïnvloeden sociaal gedrag

In haar proefschrift beschrijft Charlotte Lindeijer de invloed van neurohormonen en sociale ervaringen op verschillende vormen van sociaal gedrag. Hiervoor heeft zij gekeken naar de regulerende effecten van oxytocine- en vasopressine-gerelateerde nonapeptiden op groepsvorming en informatiegebruik in de zebravis en de rat.

Lindeijer toonde aan dat de vasopressinefamilie antisociaal gedrag in de zebravis reguleert. Daarnaast laat zij zien dat sociale ervaringen vroeg in het leven de gevoeligheid voor sociale informatie later in het leven voorspellen in de rat. Door te kijken naar zowel de functie van deze hormoonsystemen in sociaal gedrag als de ontwikkelingsfactoren die dit gedrag beïnvloeden, kunnen onderzoekers meer inzicht verkrijgen in de evolutie van zowel socialiteit als de onderliggende mechanismen. Kennis over hoe ervaringen met soortgenoten zijn weerslag kan hebben op gedragingen later in het leven, zou in de toekomst gebruikt kunnen worden om stoornissen die gepaard gaan met verminderde sociale vaardigheden, zoals autisme of fobieen, beter te kunnen begrijpen en mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan een behandeling.

Datum en tijd:2/4/2012 14:30

Locatie:Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Promovendus:Charlotte LindeijerFaculteit:

Faculteit Bètawetenschappen

Proefschrift:A neurobehavioural analysis of social behaviour and learning in fish and mammals

Promotor 1:Prof. dr. J.J. Bolhuis

Copromotor 1:Dr. S.M. Reader

Bron: Universiteit Utrecht