Koninklijke onderscheiding voor Wilfried Notten

Hoogleraar benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau
Prof.dr. Wilfried Notten is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De emeritus hoogleraar kennismanagement in de gezondheidszorg ontving de koninklijke onderscheiding vanwege zijn enorme werklust en het enthousiasme waarmee hij veel (maatschappelijke) functies heeft bekleed en de zeer waardevolle bijdragen die hij in deze functies heeft geleverd. Hij ontving de onderscheiding uit handen van de voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Pauline van der Meer Mohr.

De onderscheiding is uitgereikt tijdens zijn afscheid als hoogleraar/prodecaan bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de EUR. Wilfried R.F. Notten (1947) is per 1 april 2012 emeritus hoogleraar Kennismanagement in de gezondheidszorg. Tot 1 januari 2012 was hij tevens voorzitter/prodecaan van het iBMG.

Notten studeerde biologie in Nijmegen en geneeskunde in Leiden. In 1975 promoveerde hij. Naast zijn loopbaan in de toxicologie bij onder meer het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en als bijzonder hoogleraar Arbeidstoxicologie bij de EUR, heeft hij zich vooral gespecialiseerd in de organisatie en management van onderzoek, in het bijzonder op het terrein van gezondheid en gezondheidszorg. Hij heeft meer dan tien jaar leiding gegeven aan het gezondheidsonderzoek van TNO. Daarnaast heeft hij een grote verscheidenheid aan maatschappelijke functies vervuld, onder andere bij de Gezondheidsraad, NWO, European Science Foundation en de SER.

In zijn afscheidsrede ?Het was mij een waar genoegen? schetste Notten zijn fascinatie voor de wisselwerking tussen onderzoek en bestuur, een fascinatie die richtinggevend is geweest voor de ontwikkeling van zijn carrière. Notten ging vooral in op kwaliteit. Kwaliteitsverbetering in de zorg is een belangrijk thema en daarmee tevens een relevante drijfveer voor het onderzoek op dit terrein. Dit onderzoek moet zelf ook aan kwaliteitscriteria voldoen. Notten sloot met zijn afscheidsrede aan op het drukbezochte lustrumsymposium van het iBMG wat voorafgaand aan het afscheidscollege organiseerde over hetzelfde thema.

bron: Erasmus MC