Diabeteszorg apotheker belicht op Nationale Diabetes Dag

Op 30 maart was de apotheker goed vertegenwoordigd op de Nationale Diabetes Dag. Een interessante dag waar zorg voor mensen met diabetes vanuit een multidisciplinair perspectief is belicht.

Tijdens het workshopprogramma werd de workshop ‘Farmaceutische zorg: multidisciplinaire samenwerking rond de patient’ aangeboden. Het belang van veilig en effectief medicijngebruik en de samenwerking tussen verschillende  zorgverleners werd hierin benadrukt. Voor een zaal met onder andere huisartsen,  apothekers, diabetesverpleegkundigen, poh’ers en dietisten kwam duidelijk naar voren dat er nog veel te winnen is door goede informatie-uitwisseling tussen de  behandelaren.

Zo is het voor een aantal diabetesverpleegkundigen een eye-opener gebleken dat bijwerkingen van medicatie aan de apotheek gemeld kunnen worden ten bate van betere zorg voor de patient. Het benutten van elkaars expertise blijft een belangrijk onderwerp. In gesprekken met diverse zorgverleners op de KNMP-stand werd duidelijk dat de apotheker als een belangrijke samenwerkingspartner in
diabeteszorg wordt gezien. Op regionaal niveau zijn de afspraken steeds duidelijker en er is duidelijke wil dit verder uit te werken.