Bemensing Kwaliteitsinstituut bekend

Diana Delnoij, directeur van het Centrum Klantervaring Zorg, wordt inhoudelijk  kwartiermaker van het Jenneke van VeenKwaliteitsinstituut. De Adviescommissie  Kwaliteit met inhoudsdeskundigen uit de gezondheidszorg gaat het
Kwaliteitsinstituut bijstaan met Jan Kimpen, voorzitter raad van bestuur van  het UMC Utrecht als voorzitter. In deze Adviescommissie zitten V&VN-bestuurslid Jenneke van Veen en Mieke Hollander, lid van de ledenraad van V&VN.

Dat staat in een brief van minister Edith Schippers van VWS aan de Tweede Kamer. Eerder al had zij Bert Boer, lid raad van bestuur van het College voor zorgverzekeringen (CVZ), benoemd tot ‘organisatorisch’ kwartiermaker. Het Kwaliteitsinstituut gaat onderdeel uitmaken van het CVZ. De andere drie secties zijn verzekeringen, pakketbeheer en zorgberoepen en opleidingen. Het CVZ wordt omgedoopt tot het Nederlands Zorginstituut (NZi).

Kwaliteitsinstituut: patient centraal
Met de benoeming van Diana Delnoij tot inhoudelijk kwartiermaker trekt de minister de lijn door die ze in december in het wetsvoorstel insloeg: het Kwaliteitsinstituut moet de patient centraal stellen. Delnoij is nu nog
directeur van het Centrum Klantervaring Zorg. Dat centrum gaat, net zoals de Regieraad Kwaliteit van zorg, Zichtbare Zorg en KiesBeter, op in het Kwaliteitsinstituut.

Slim en slank kwaliteitsinstituut
Het doel van het Kwaliteitsinstituut is het stimuleren van de ontwikkeling van professionele standaarden, richtlijnen en indicatoren. Als veldpartijen het laten afweten, neemt het instituut zelf het initiatief. De onafhankelijkheid van het Kwaliteitsinstituut wordt gegarandeerd doordat het NZi een zelfstandig bestuursorgaan is, schrijft Schippers aan de Kamer. Schippers staat een ‘slim en slank’ instituut voor ogen. Slim in de zin van het vormen van netwerken, kennisdeling en inbreng. Slank in de zin van een kleine sectie met een flexibele inzet van personeel.

Bron: Zorgvisie

advertentieEinde Bericht ___________________________________________