Zorgverzekeraars Nederland steunt doelmatig voorschrijven geneesmiddelen door specialisten

ZN steunt de campagne van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) om het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door specialisten te bevorderen. Het verhogen van kostenbewustzijn en het in beeld brengen van besparingen zal bijdragen aan het behoud van betaalbare zorg van hoge kwaliteit, zo verwacht de Orde.

Uit een analyse van Vektis van enige jaren geleden blijkt dat specialisten op dit terrein ver achterlopen op de huisartsen en te vaak onnodig duur voorschrijven. Ook zijn er opmerkelijke en onverklaarbare verschillen tussen ziekenhuizen en regio’s. Er bestaat dus een enorm verbeterpotentieel.

Voorkeursbeleid
Zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren al honderden miljoenen bespaard door hun voorkeursbeleid voor goedkope geneesmiddelen. Zonder verlies van kwaliteit kunnen specialisten hier ook een belangrijke bijdrage aan leveren door te kiezen voor goedkopere alternatieven voor merkgeneesmiddelen. Dit geldt zowel binnen als buiten de ziekenhuismuren. Het stimuleren van doelmatig voorschrijven is namelijk ook een van de afspraken die partijen (NVZ, NFU, ZKN, ZN en VWS) hebben gemaakt in het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord om de kosten van de ziekenhuiszorg minder te laten stijgen. Zorgverzekeraars nemen dit mee in de contractering van ziekenhuizen.

Bron: Farma Actueel/ZN