AzG: malariacrisis in DR Congo – meer hulp is nodig

Array

De Democratische Republiek Congo kampt met een enorme toename in malaria. In 6 provincies, qua oppervlakte de helft van het land, is het aantal malariapatienten dat Artsen zonder Grenzen in haar hulpprojecten behandelt, bijna het driedubbele vergeleken met 2009. Vooral de laatste maanden is er een flinke stijging. Het gaat niet alleen om de eenvoudige vorm van malaria, maar om een alarmerend aantal mensen met de ernstige, en zeer dodelijke, vorm, die opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Er moet dringend meer hulp komen, aldus Artsen zonder Grenzen.

In 2009 behandelde Artsen zonder Grenzen meer dan 45.000 mensen met malaria; in 2011 waren dat er ruim 158.000. Dit jaar hebben onze teams tot nu toe al meer dan 85.000 mensen voor malaria behandeld. In 4 provincies hebben we extra noodhulpteams ingezet. De eenvoudige vorm van malaria kan worden genezen met een 3-daagse ACT-pillenkuur (artemisinine-combinatietherapiemedicijn). Veel mensen in Congo hebben echter de ernstige vorm. Zij moeten voor verpleging worden opgenomen en hebben met spoed een bloedtransfusie nodig om de ernstige, door malaria veroorzaakte bloedarmoede te bestrijden. Artsen zonder Grenzen zal daarnaast onderzoek uitvoeren naar de oorzaken van deze plotselinge scherpe stijging in malaria.

Jorgen Stassijns, malariaspecialist van Artsen zonder Grenzen: ‘De mogelijkheid voor behandeling buiten de steden is nog steeds uitermate slecht vanwege de onbetaalbaarheid van een behandeling of doordat de gebieden zeer slecht bereikbaar zijn. In sommige gebieden is gezondheidszorg simpelweg non-existent. En zelfs als je ergens behandeld kunt worden, zijn de medicijnen soms niet genoeg effectief of verlopen.’ Malaria is de doodsoorzaak nummer één in de Congo: elk jaar doodt het zo’n 300.000 kinderen onder de 5 jaar oud. Malaria is te voorkomen én te genezen, als je maar tijdig goede medische zorg krijgt.

Wat de oorzaken exact zijn, is nog onduidelijk. Wel staat vast dat het gezondheidszorgsysteem van de Congo een jammerlijk tekort heeft aan middelen op elk niveau. Het land heeft te weinig effectieve medicijnen, medische voorraden en een tekort aan behoorlijk getraind medisch personeel. Malariapreventie en screening op malaria zijn gebrekkig. Daarnaast zijn de gevechten in de oostelijke provincies Noord en Zuid-Kivu, en recentelijk ook het noorden van de zuidoostelijke provincie Katanga, opnieuw opgelaaid. De blijvende onveiligheid belemmert de toegang tot gezondheidszorg voor de bevolking. In de provincies Maniema, Orientale en Equateur (Centraal- en Noord-Congo) en in Katanga zijn er maar weinig partijen die doeltreffende medische zorg bieden. De overheidsvoorzieningen werken boven capaciteit. Toegang tot preventie en behandeling wordt daarmee zeer moeilijk voor de bevolking.

De noodhulpoperatie van Artsen zonder Grenzen redt levens, maar de noodsituatie is te groot om alle getroffen gebieden in Congo alleen aan te kunnen. Daarom doet Artsen zonder Grenzen een beroep op andere internationale hulporganisaties en op de Congolese overheid om snel hun hulp op te schroeven, zowel op het gebied van preventie als behandeling.

bron: APS

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen