Europese subsidie voor onderzoek naar beleidsbeslissingen voor volge..

Array

Econoom-filosoof Conrad Heilmann krijgt Marie Curie Grant

Dr. Conrad Heilmann, econoom en filosoof in de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, krijgt de Marie Curie Career Integration Grant voor onderzoek naar de invloed van beslissingen over langetermijnzaken (als pensioenen en milieu) op huidige en op toekomstige generaties. Heilmann onderzoekt hoe deze invloed wordt doorgerekend in beslismodellen. Voor het vierjarige project krijgt hij deze Europese subsidie van 100.000 euro.

Beleidsmakers maken gebruik van rekenmethode om beslissingen te kunnen beoordelen die effect hebben op lange termijn. De kosten en opbrengsten voor toekomstige generaties worden hierin minder zwaar meegewogen dan die voor de huidige generatie. Om dit model en de publieke discussie over ethische rechtvaardigheid ervan beter te kunnen begrijpen, zoekt Heilmann uit welke aannames er aan de methode ten grondslag liggen.

Met het blootleggen van deze aannames, in de theoretische filosofie axiomatische grondslagen genoemd, kan Heilmann onderzoeken of de huidige beslismodellen deugdelijk zijn en of ze zijn gebaseerd op goede gronden. Op basis van deze bevindingen zal Heilmann ook een ‘voorbeeldmodel’ voor langetermijnbeslissingen maken. De onderzoeksresultaten zijn bruikbaar in huidige debatten in de filosofie, economie en bestuurskunde over methoden van ‘intergenerationeel’ doorrekenen.

Over de Marie Curie Career Integration Grant (CIG)
De Marie Curie Career Integration Grant (CIG) maakt het mogelijk een individueel project voor vier jaar op te zetten. De subsidie wordt verstrekt door de Europese Commissie in het zogenaamde FP7-onderzoeksprogramma.

Over Conrad Heilmann
Dr. Conrad Heilmann studeerde economie, politieke wetenschappen en filosofie in Duitsland, Frankrijk en Engeland. Hij behaalde zijn PhD in filosofie aan de London School of Economics in 2012. Zijn onderzoeksinteresse ligt bij beslistheorie en speltheorie. Sinds 2011 werkt Heilmann als universitair docent en onderzoeker in het Erasmus Institute for Philosophy and Economics (EIPE) van de Faculteit der Wijsbegeerte.

Nadere informatie:
Amanda Koopman, Communicatie Faculteit der Wijsbegeerte, e-mail:[email protected]

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen