NU aan tafel voor een nieuwe cao VVT

Persbericht van Nu’91
Donderdag 26 april gaan NU’91, de andere bonden en de werkgevers weer aan tafel om te onderhandelen over een nieuwe cao VVT. Medewerkers in de VVT hebben recht op een cao, waarover op fatsoenlijke wijze is onderhandeld om tot goede arbeidsvoorwaarden te komen. Niet alle betrokken partijen lijken dit standpunt te delen.

Op woensdag 25 april organiseert Abvakabo FNV een landelijke bijeenkomst in Den Haag op het Plein om een Zwartboek naar aanleiding van het meldpunt Meld je misstand te presenteren, onder andere met als doel druk te zetten op de cao-onderhandelingen.

NU’91 ontkent niet dat er op plekken in de VVT grote problemen zijn. Er wordt inderdaad bezuinigd op incontinentiemateriaal en dat is slecht. Er is al jaren te weinig tijd voor een praatje en bejaarden zonder familie kunnen soms vereenzamen in een huis vol mensen. Ook het uitdelen van medicatie door ongeschoold (lees: goedkoper) personeel is al lange tijd een feit. Al jaren wordt dit aan de orde gesteld bij de politiek, werkgevers en patientenorganisaties. Maar de politiek kiest ervoor geen cent meer te willen uitgeven om onze vroegere zorg- en welzijnsstandaard te herstellen. Het is de politiek die nieuwe – betere – keuzes moet maken en in dat licht is het goed om zaken publiekelijk aan de orde te stellen.

Waar NU’91 op dit moment moeite mee heeft is dat de problemen in de ouderenzorg worden neergelegd op de cao tafel. Maar het is een illusie te denken dat je in een cao kunt vastleggen hoe vaak een bewoner moet worden verschoond, dat mensen niet ’s nachts mogen worden gewassen en dat uitzendkrachten geen medicijnen meer mogen uitdelen of zelfs uit de sector moeten worden geweerd. In het cao-overleg zal het moeten gaan over de honderdduizenden zorgwerknemers die in de toekomst nodig zullen zijn, en over het feit dat zorginnovatie en een andere manier van werken daarvoor hard nodig zijn. Juist omdat de arbeidsmarkt voor verpleegkundig en verzorgend personeel zo krap is, zullen wij niet toestaan dat arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van zorgpersoneel worden verkwanseld.

VWS stelt dit jaar honderden miljoenen beschikbaar om 8.500 nieuwe banen te creeren in de ouderenzorg en om personeel bij te scholen. Maar door de wijze waarop op dit moment problemen in verzorgings- en verpleeghuizen worden belicht, lijkt het – ten onrechte – alsof de gehele sector ‘besmet’ is. Dat schrikt potentiele medewerkers voor deze sector af. Waarmee de kans op een snelle en kwalitatief goed invulling van die 8.500 vacatures wel erg twijfelachtig wordt.

Wat we als werknemersorganisaties niet moeten doen, is in de cao zaken regelen die we niet kunnen controleren. Wel zullen wij via de cao onze leden moeten ondersteunen en faciliteren om weerbaar te worden voor hun toekomstige uitdaging. Er moet voldoende kennis en kunde aanwezig zijn om goede zorg te kunnen verlenen en zorgpersoneel moet op het hoogste niveau in de organisatie het gesprek kunnen aangaan om misstanden te melden én om gezamenlijk tot oplossingen te komen.

NU’91 is er van overtuigd dat goed overleg – centraal en decentraal – uiteindelijk beter werkt dan roepen in de woestijn. Werkgevers hebben immers niets aan personeel dat uiteindelijk ‘de benen’ neemt in plaats van haar professionele verantwoordelijkheid!

Door de opstelling van Abvakabo en werkgeversorganisatie Actiz is het tot op heden niet gelukt constructief overleg te voeren over een nieuwe cao voor de VVT. Dat is slecht voor de hele sector. Medewerkers mogen niet misbruikt worden ten gunste van eigen gewin en profileringsdrang. NU’91 eist van Actiz dat er op 26 april een constructief overleg gevoerd wordt over de eisen die door NU’91 op de onderhandelingstafel zijn neergelegd.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen