Oprichting preventienetwerk Brandveiligheid in de Zorg

SIGRA en Brandweer Amsterdam-Amstelland gaan een regionaal preventienetwerk Brandveiligheid in de Zorg opzetten.

De aanleiding hiertoe is onder andere het onderzoeksrapport ‘Brandveiligheid van zorginstellingen’ uitgevoerd door VROM-inspectie, arbeidsinspectie, jeugdzorginspectie en IGZ. Dit onderzoek toont aan dat er nog veel te verbeteren is op het gebied van de brandveiligheid in zorginstellingen. Dit concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) 19 april 2012 in een rapport over de fatale brand in de psychiatrische instelling Rivierduinen in Oegstgeest in maart vorig jaar.

Daaruit blijkt dat het naleven van de wettelijke regels niet voldoende is, maar dat er onder andere meer rekening moet worden gehouden met de verminderde zelfredzaamheid van bewoners van zorginstellingen. Zorginstellingen moeten meer kijken naar maatregelen die aansluiten bij de eigen patienten.

De brandweer wil samen met de zorgsector zoeken naar structurele verbeteringen en kostenbesparende oplossingen. Binnen het netwerk kan de discussie worden gevoerd en de verwachtingen over en weer en kennis en kunde worden gedeeld en gestimuleerd.

Contactpersoon: Christèle Warmerdam van SIGRA

bron: SIGRA