Meer aandacht voor stemmingsstoornissen bij mensen met ernstige verstandelijke beperking

0
453

Bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) is de kennismodule ‘Stemmingsstoornissen bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking’ verschenen. In de praktijk blijkt vaak dat zorgverleners er niet bij stil staan dat mensen met een ernstige verstandelijke beperking ook een depressie of bipolaire stoornissen kunnen hebben. Met de kennismodule kunnen gedragskundigen en artsen zelf lesgeven aan een team of groep begeleiders. Het CCE draagt hiermee expertise uit consultaties over aan zorgprofessionals in de praktijk.

Meer aandacht voor stemmingsstoornissen
De kennismodule bestaat uit een map en CD. Hierin zijn de resultaten van een literatuurstudie en een casuïstiekstudie naar CCE-consultaties verwerkt. Experts uit de praktijk hebben voor een selectie gemaakt van de meest interessante informatie over stemmingsstoornissen bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking.
De kennismodule bestaat onder meer uit algemene informatie over stemmingsstoornissen, een les over signaleren en herkennen, een klinische les over een client met een stemmingsstoornis en diverse bronnen. De teksten verwijzen naar bijgevoegde powerpoint-presentaties en hand-outs. Zorgverleners die gebruik willen maken van het lesmateriaal kunnen contact opnemen met het CCE.

Casus over client met stemmingsstoornis
In de online database ‘Leren van Casussen’ staat een casus van een vrouw met een ernstige verstandelijke beperking en een stemmingsstoornis. Deze casus ‘Speciale aflevering: Carla’ is te raadplegen op http://lerenvancasussen.cce.nl

Bestellen
Auteurs van de kennismodule zijn Peter Koedoot (CCE), Gert-Jan Verberne (psycholoog, psychotherapeut) en Paul Vleeshouwers (CCE). De map van de kennismodule bevat 134 pagina’s aangevuld met digitale informatie op CD (ISBN 978-90-818410-0-9). Deze is voor  € 29,95 online te bestellen via de webshop op www.cce.nl. Consulenten en casemanagers van het CCE krijgen korting en betalen € 15,00.