Feedback aan therapeut én patiënt leidt tot betere resultaten

Kim de Jong ontvangt haar doctoraalsbul uit handen van prof. dr. Stan Maes.

Wanneer zowel de therapeut als de patient feedback krijgen over het behandelverloop tijdens een kortdurende ambulante psychiatrische behandeling, zijn de resultaten van de behandeling beter dan wanneer dit niet gebeurt. Vooral bij patienten die niet goed vooruit gaan. Dit concludeert Kim de Jong, psycholoog, in haar proefschrift. Hiervoor deed zij onderzoeken onder therapeuten en patienten bij verschillende GGZ-instellingen. De Jong: “Mijn drijfveer is door middel van onderzoek patienten beter te kunnen helpen. Ik vind het daarom belangrijk dat mijn onderzoek direct toepasbaar is in de praktijk.” Haar promotie vond plaats op 17 april jl. aan de Universiteit Leiden.

Korte behandelingen
Het geven van feedback heeft relatief gezien het grootste effect wanneer patienten kort worden behandeld, minder dan 35 weken. Daarnaast werkt het alleen wanneer de behandelaar de feedback actief gebruikt in de behandeling. Bijvoorbeeld door de informatie met de patient te bespreken of door huiswerkopdrachten op te geven. De kenmerken van de behandelaar blijken ook belangrijk te zijn: wanneer behandelaars meer vertrouwen hebben in hun eigen competenties, is het effectiever. Dit zijn de belangrijkste conclusies die voortkomen uit het onderzoek. De Jong: “Tijdens het onderzoek hebben patienten al kunnen profiteren van de positieve effecten van feedback, die gebeurt op basis van een vragenlijst: routine outcome monitoring (ROM). Nu ROM op grote schaal wordt ingevoerd in de GGZ, kunnen de resultaten van mijn onderzoek direct gebruikt worden in de GGZ-praktijk.” GGZ Noord-Holland-Noord wil de resultaten uit het proefschrift van De Jong vertalen naar haar beleid met betrekking tot de implementatie van ROM.

 

Proefschrift
Haar proefschrift is een bundeling van diverse onderzoeken. De Jong: ”Het doel was om een routine outcome monitoring (ROM) feedback systeem te ontwikkelen dat geschikt is voor de Nederlandse GGZ. Daarvoor moesten een aantal stappen worden gezet, die in het proefschrift worden beschreven. De eerste stap was het valideren van de OQ-45 (vragenlijst) voor de Nederlandse populatie. Inmiddels is de OQ-45 in Nederland een van de drie meest gebruikte uitkomstinstrumenten in de kortdurende behandeling van volwassenen. Vervolgens heb ik een onderzoek opgezet om risicofactoren voor negatieve behandeluitkomsten in kaart te brengen. Hiervoor is het behandelverloop van 1540 clienten bij drie GGZ-instellingen in kaart gebracht. Vervolgens is in twee gecontroleerde studies onderzocht of het geven van voortgangsinformatie (ROM feedback) over het behandelverloop leidt tot betere behandeluitkomsten.”

 

Vervolgstudies
De Jong: “Er worden nu twee vervolgstudies gedaan. In het eerste onderzoek krijgt de behandelaar, door geavanceerde feedback, niet alleen zicht op wanneer een patient niet goed vooruitgaat in de behandeling, maar ook informatie over waarom dat zo is en wat hij kan doen om de resultaten van de behandeling te verbeteren. Die laatste twee zouden een aanvulling op de huidige situatie zijn. We verwachten nog betere resultaten van de ROM feedback in dit onderzoek, dat plaats vindt bij GGZ NHN en Dimence.

Daarnaast gaan we onderzoeken hoe patienten en behandelaren ROM feedback kunnen gebruiken in groepstherapie. Therapie in groepen komt steeds vaker voor en het is niet bekend hoe feedback gebruikt kan worden. Momenteel meten we bij GGZ NHN hoe de resultaten zijn zonder dat er feedback wordt gegeven. Volgend jaar starten we met het geven van feedback in groepen en kijken we hoe dit een onderdeel van groepstherapie kan worden.”

 

Presentatie en proefschrift
De Jong licht haar onderzoek toe in een 12 minuten durende presentatie. Op haar website zijn haar proefschrift ‘A chance for change: Building an outcome monitoring feedback system for outpatient mental health care’ en een samenvatting daarvan te vinden. De Jong voerde haar onderzoek uit voor Erasmus MC en GGZ Noord-Holland-Noord aan de Universiteit van Leiden. De Jong is als onderzoeker sinds elf jaar verbonden aan GGZ Noord-Holland-Noord.

Zie http://kimdejong.net/ voor haar proefschrift ‘A chance for change: Building an outcome monitoring feedback system for outpatient mental health care’ en een samenvatting daarvan. Daarnaast licht Kim de Jong in een 12 minuten durende presentatie haar onderzoek toe.

Bron: GGZ Noord-Holland-Noord

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen