Huisartsen tevreden over digitalisering berichtenverkeer Lentis

Sinds een jaar ontvangen verwijzers (huisartsen) van de noordelijke ggz-organisatie Lentis elektronisch informatie over hun patient via  het beveiligde berichtenverkeer van E-novation en Stichting Gerrit. Huisartsen geven aan dat de service aanzienlijk verbeterd is doordat de informatie-uitwisseling veel sneller plaatsvindt, ze goed op de hoogte zijn over de zorg en behandeling van hun patienten en ze hun dossier direct op orde hebben

Deze digitalisering draagt bij aan een betere samenwerking tussen verwijzers en Lentis en betekent een verbetering van de kwaliteit van zorg. Huisartsen juichen de eHealth-ontwikkelingen toe en willen als volgende stap graag digitaal kunnen verwijzen. De mogelijkheden worden op dit moment uitgewerkt binnen het eHealth programma van Lentis. Het programma eHealth faciliteert Lentisbreed bij zorginnovatie door het inzetten van slimme technologie om patienten, familieleden, verwijzers en andere relaties nog beter van dienst te zijn.

De digitalisering betekent overigens niet alleen een verbetering van het serviceniveau, het is eveneens een mooi voorbeeld van hoe wij als Lentis meer duurzaam willen ondernemen. 30.000 minder brieven per post verzenden, wil ook zeggen 30.000 minder postzegels, briefpapier, enveloppen, vervoer en printergebruik.

bron: Lentis