Onjuiste berichtgeving Telegraaf inzake ‘zorgfraude’

In een krantenbericht over zorgfraude bestempelt de Telegraaf vandaag medisch specialisten als “de grootste bedriegers”. De Telegraaf schrijft haar bericht naar aanleiding van een rapport van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over onterechte declaraties en vermoedens van fraude in de zorg. Het beeld dat de Telegraaf schetst is onterecht en buiten alle proportie. 

Wat zijn de feiten?
Zorgverzekeraars controleren als onderdeel van hun takenpakket de declaraties van zorgaanbieders. In 2011 werd in totaal voor 175 miljoen euro aan onterechte declaraties en vermoedens van fraude opgespoord, waarvan 7,7 miljoen euro door de zorgverzekeraars als fraude is vastgesteld. Het betreft 393 vastgestelde fraudegevallen, waarvan 32 maal (8%) aangifte is gedaan bij de politie/FIOD.
Van de door de zorgverzekeraars geconstateerde 7,7 miljoen euro is 23% veroorzaakt door handelen van verzekerden, derden en intern (binnen de zorgverzekeraar) en bijna 6 miljoen euro toegeschreven aan zorgaanbieders. Van deze 6 miljoen euro is 2 miljoen euro (36%) veroorzaakt door zorgaanbieders die medisch specialistische zorg leveren. In het rapport van ZN wordt geen onderscheid gemaakt tussen medisch specialisten en zorginstellingen.
Al deze cijfers zijn terug te lezen op de website van ZN in het rapport Terugblik fraudebeheersing 2011.

Wat vindt de OMS?
De OMS vindt dat elke euro die ten onrechte door zorgaanbieders wordt gedeclareerd er een teveel is. Elke vorm van opzettelijke fraude is laakbaar en zou dan ook strafrechtelijk moeten worden vervolgd. Het declaratiesysteem voor medisch specialistische zorg is echter zeer complex en kan leiden tot onbedoelde registratie- en declaratiefouten. Medisch specialisten declareren via het ziekenhuis. Het ziekenhuis controleert de declaraties op volledigheid en juistheid.

De OMS vindt dat de Telegraaf een volkomen onterecht beeld schetst van de medisch specialisten. In de medisch specialistische zorg (ziekenhuizen en medisch specialisten) gaat 18,7 miljard euro om. Zorgverzekeraars constateren 2 miljoen euro fraude, 0,01% van het totale budget. Onduidelijk is welk deel van de 2 miljoen euro ook daadwerkelijk door de rechter als fraude bewezen zal worden geacht.
De OMS vindt het buiten alle proporties om in een nieuwsbericht alle medisch specialisten aan de schandpaal te nagelen. De OMS heeft contact opgenomen met de Telegraaf om de onjuiste berichtgeving te rectificeren.

Bron: OMS