Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft predicaat Hepatitis Behandelcentrum

0
212

Het Catharina Ziekenhuis heeft een officieel gecertificeerd Hepatitis Behandelcentrum. In dit centrum worden patienten behandeld met een virale hepatitis, zoals hepatitis B en C. Behandeling van virale hepatitis is goed mogelijk, maar behandelschema’s zijn lastig en het gebruik van de geneesmiddelen vergt specifieke expertise. Vooral door de komst van nieuwe (kostbare) hepatitismedicijnen moeten artsen optimaal (bij)geschoold blijven. Om in aanmerking te komen voor het predicaat ‘Hepatitis Behandelcentrum’ moet een ziekenhuis aan kwaliteit- en kwantiteitseisen voldoen.

Het Hepatitis Behandelcentrum van het Catharina Ziekenhuis is één van de centra in een Nederlands netwerk. Het netwerk is opgezet om de kwaliteit van de zorg voor hepatitispatienten zo hoog mogelijk te houden. De certificering loopt via de Nederlandse Vereniging van MDL-artsen (NVMDL), de Nederlandse vereniging voor Hepatologie (NVH) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Zij hebben een beperkt aantal toegewijde hepatitiscentra in Nederland aangewezen. Het hepatitisteam in het Catharina Ziekenhuis bestaat uit de MDL-artsen Pieter Friederich en Sébastien Kindt, internist Marjolijn Pronk en verpleegkundig specialist Nancy Slegers.

Risicofactoren
Risicofactoren voor het krijgen van hepatitis B zijn het gebruik van besmette drugsnaalden, onbeschermd seksueel contact of bloedcontact bij operaties en injecties in ontwikkelingslanden. In de meeste gevallen wordt hepatitis B tijdens de geboorte al overgedragen door de besmette moeder. Hepatitis C komt ook voor bij mensen die voor 1992 een bloedtransfusie hebben gehad. Als mensen denken risico’s te hebben gelopen, is het verstandig om zich via de huisarts te laten testen.

Sluimerende ziekte
Een infectie met hepatitis B of C-virus kan leiden tot ernstige en onomkeerbare leverschade (cirrose) en uiteindelijk zelfs tot de dood door leverfalen of leverkanker. In Nederland zijn naar schatting meer dan 100.000 patienten met chronische hepatitis B of C. “Het is een sluimerende, onbekende ziekte. Veel patienten weten niet dat ze hepatitis B of C hebben”, aldus MDL-arts Sébastien Kindt.

Vaak komen die mensen pas naar het ziekenhuis als ze klachten krijgen. “Dan is het vaak te laat”, vult MDL-arts Pieter Friederich zijn collega aan. “Als een patient tijdig goed behandeld wordt, kunnen levercirrose en leverkanker bij de meeste patienten voorkomen worden. Vroege opsporing en behandeling zijn dus van groot belang.” Mensen die vermoeden dat ze hepatitis B of C hebben, kunnen contact opnemen met hun huisarts. De huisarts kan inschatten of een bloedonderzoek noodzakelijk is.