Eén verloskundige organisatie als antwoord op landelijke oproep tot verdere professionalisering van geboortezorg

Array

Op woensdag 9 mei 2012 ondertekenden de Verloskundigen coöperatie Breda e.o., de gynaecologen en kinderartsen van het Amphia Ziekenhuis en geboortecentrum Origine in locatie Ulvenhart in Ulvenhout een intentieovereenkomst. Met deze overeenkomst spreken partijen zich uit om de geboortezorg in de regio Breda in één organisatie onder te brengen. Zij willen zo de zorg voor moeder en kind rond zwangerschap en geboorte verder optimaliseren en de kans op ziekte en sterfte minimaliseren.

“We werken toe naar één verloskundige organisatie waarin alle betrokken professionals hun deskundigheid nog beter afgestemd in kunnen zetten ten dienste van onze clienten”, aldus gynaecoloog in Amphia, Mariska Shekary-Moonen. “In de huidige situatie worden de vrouwen die onder begeleiding zijn bij de verloskundige en waarbij tijdens de zwangerschap of bevalling complicaties  optreden, doorverwezen naar de gynaecoloog. Vooral bij acute situaties, wanneer er snel een overdracht plaats moet vinden, kan er miscommunicatie ontstaan en dat werkt vertragend.” vult voorzitter van de Verloskundigen Coöperatie Lotte Liesker aan. “In het nieuwe samenwerkingsverband brengt elke partij de eigen, unieke expertise in. Tegelijkertijd delen zij ook alle verantwoordelijkheden. Onze clienten verdienen een veilige en optimale begeleiding, het oprichten van één organisatie biedt hierin de uitkomst.” Mariska Shekary-Moonen:“Door een intensievere en betere samenwerking wordt er veel beter overlegd over de zwangerschapssituatie van de vrouw en de eventuele risico’s. Er is er straks ook één verloskundig dossier waarin alle zorgverleners kunnen kijken.”

 

Aanbevelingen Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte

De babysterfte is in een goed ontwikkeld land als Nederland al jaren hoog. In opdracht van de voormalig minister Klink van VWS heeft de multidisciplinaire Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte het advies “Een goed begin” uitgebracht. Hierin wordt benadrukt dat de veiligheid rondom bevallen verbeterd moet worden door verdere samenwerking tussen gynaecologen en verloskundigen. Voorzitter van deze landelijke Stuurgroep en hoogleraar Public Health, Koos van der Velden begeleidt de partijen in Breda bij de uitwerking van de plannen. Met de intentie om één organisatie te vormen, is Breda een van de koplopers in Nederland.

Recente artikelen