Ziekenhuiscontractering Menzis voor 2012 nagenoeg afgerond

Array

Menzis is in de regio’s waar het grootste deel van de Menzis klanten woont nagenoeg met alle ziekenhuizen rond. In de andere regio’s zijn er nog enkele ziekenhuizen waar de onderhandelingen nog doorlopen. Van de 93 ziekenhuizen zijn de gesprekken met 85 ziekenhuizen afgerond. Verzekerden van Menzis zijn hiermee verzekerd van kwalitatief goede ziekenhuiszorg.
In juli 2011 ondertekenden ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de minister het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord. Daarin is afgesproken dat per 1 april 2012 alle nieuwe contracten met ziekenhuizen afgesloten zouden zijn, waarbij de zorgkosten van ziekenhuizen met niet meer dan 2,5% mochten groeien. De ziekenhuizen waar Menzis definitief akkoord mee is, blijven binnen de afgesproken 2,5%.
De beoogde datum van 1 april is niet gehaald. Het is echter belangrijker om de tijd te nemen die nodig is om tot sluitende afspraken te komen. De afspraken in het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord zorgen voor een trendbreuk. In voorgaande jaren liepen de contractonderhandelingen veelal door tot het einde van het jaar. Vaak werden de eerste contracten pas rond de zomer afgesloten.

Verantwoordelijkheid
We zien dat de ziekenhuizen samen met ons de verantwoordelijkheid voelen voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van ziekenhuiszorg. De afspraak over de 2,5% kosten groei uit het Hoofdlijnenakkoord zorgt er wel voor dat de onderhandelingen soms niet makkelijk zijn en dat er daarom meer tijd nodig is.

Lopende gesprekken
De ziekenhuizen waarmee Menzis nog niet rond is, zijn voornamelijk de academische ziekenhuizen. Met zes van de acht academische ziekenhuizen zijn we nog in gesprek. Deze gesprekken verlopen buitengewoon moeilijk aangezien deze ziekenhuizen veel meer groei vragen dan in het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken. Met het LUMC is Menzis wel definitief akkoord. Met het UMCG verwachten we op zeer korte termijn een definitief akkoord te sluiten.

Daarnaast verlopen de gesprekken met het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen moeizaam.
Verzekerden van Menzis kunnen, zolang de contract onderhandelingen doorlopen, overal terecht. Uiteraard met in achtneming van de polisvoorwaarden.

Nieuw begrotingsmodel
Menzis heeft in de contractering een nieuw begrotingsmodel gebruikt. Tussen Menzis en het ziekenhuis is een vast bedrag overeengekomen voor de verlening van alle ziekenhuiszorg aan Menzis verzekerden. Er zijn afspraken gemaakt over kwaliteit, prijs en volume en het ziekenhuis wordt geprikkeld vernieuwend te werken en goede afspraken te maken met andere zorgverleners in de eerste lijn. Met dit model wordt de financiele prikkel om steeds meer behandelingen te doen weggehaald.

Zelfstandige behandel centra
De zelfstandige behandel centra (ZBC) hebben van Menzis in december 2011 een contractvoorstel ontvangen en daarvan is 40% afgerond. Menzis streeft ernaar om voor 1 juli ook voor de overige ZBC’s duidelijkheid te scheppen en de contractering af te ronden.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen