Certificaat Ëœbabyvriendelijk’ binnen handbereik

VUmc gaat voor het certificaat ‘babyvriendelijk’. Vanaf april is daarom het nieuwe borstvoedingbeleid van kracht.

Het ‘Baby Friendly Hospital Initiative’ is in 1991 gestart door UNICEF en de World Health Organisation, met als doel alle kraamzorgorganisaties, dit kan ook een onderdeel van een ziekenhuis zijn, borstvoedingsondersteunende centra te maken. Dit om te bevorderen dat baby’s waar ook ter wereld vanaf de geboorte borstvoeding kunnen krijgen. Wetenschappelijk is aangetoond dat de gezondheidswinst voor zowel moeder als kind hoger is als er zes maanden exclusief borstvoeding wordt gegeven. Zo’n centrum kan ook onderdeel van een ziekenhuis zijn.

Vuistregels
Om het certificaat ‘babyvriendelijk’ te krijgen moet aan de tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding worden voldaan. Monique Roel is verpleeg- en lactatiekundige bij neonatologie en betrokken bij het project. “De vuistregels bevatten een richtlijn voor bijvoorbeeld de voorlichting aan zwangeren en het begeleiden en ondersteunen van moeders bij het geven van borstvoeding.”

De tien vuistregels gelden voor gezonde en op tijd geboren baby’s op de verloskundeafdeling. Roel: “Bij neonatologie liggen (ernstig) zieke baby’s. Of de vuistregels ook op hen van toepassing zijn, hangt af van de conditie van deze baby’s. We streven er in ieder geval voor om de vuistregels zo goed mogelijk na te leven.”

Sommige regels zijn even wennen. Roel geeft een voorbeeld. “Als kinderen bijvoeding nodig hebben mag er geen speen worden gegeven, maar moeten de kinderen met een cupje gevoed worden. Belangrijke ondersteuning bij  het borstvoedingsbeleid is daarom het onderwijs aan verpleegkundigen. Hiervoor wordt de e-learningmodule van Wolters/Noordhof gebruikt.

Organisatorisch
Het nieuwe borstvoedingsbeleid heeft volgens Roel organisatorische consequenties voor de afdelingen neonatologie en verloskunde. “Een van de vuistregels is dat een baby na de geboorte gedurende één uur ongestoord huid op huid contact heeft met de moeder. Bij een keizersnede blijft daarom de baby bij de moeder op de uitslaapkamer. Dit betekent dat een verpleegkundige dit moet begeleiden en dus niet op de afdeling kan zijn, Dit vraagt om organisatorische aanpassingen.”
De poli verloskunde en de afdelingen verloskunde en neonatologie zijn op dit moment druk bezig met de invoering van de vuistregels. In november moet dat afgerond zijn want dan komt een afvaardiging van de Stichting Borstvoeding Natuurlijk auditeren. Als aan alle voorwaarden is voldaan zal VUmc het certificaat ‘babyvriendelijk’ officieel ontvangen.

bron: VUmv