Numerus fixus ongewijzigd

De numerus fixus voor de studie geneeskunde wordt aangepast. Een wetsvoorstel van minister van VWS Edith Schippers (VVD) hierover wordt in de ministerraad besproken. In de pers lijkt het alsof al vanaf het komende studiejaar de loting is afgeschaft. Maar dat klopt niet. De afspraken met betrekking tot de toelatingen 2012/2013 zijn vorig jaar vastgelegd en kunnen niet zomaar worden veranderd.

Door de veranderingen in de wet zal op den duur meer worden geselecteerd op kwaliteit. Maar ook zullen meer studenten worden toegelaten. VUmc realiseert dit door het zij-instroomprogramma geneeskunde, dat vanaf volgende collegejaar van start zal gaan. Hierdoor kunnen 24 extra studenten geneeskunde instromen.
Komend studiejaar (2012/2013) blijft dus voor VUmc School of Medical Sciences ongewijzigd: 50% komt binnen via loting en 50% via decentrale selectie.

Voor 2013/2014 buigt VUmc School of Medical Sciences zich over de mogelijkheden.

bron: VUmc