Spreekuren over diabetesvoet verdwijnen: is dat waar?

Tot voor kort organiseerden vele ziekenhuizen multidisciplinaire, poliklinische spreekuren rond al dan niet te amputeren voeten ten gevolge van diabetes. Vanwege een wijziging in de bekostiging is zo’n spreekuur niet meer rendabel. Daarom verdwijnen  zij tegenwoordig. Dit verhaal pikte ik op 14 mei op van een leidinggevende van een revalidatiecentrum. Nu acht ik één bron onvoldoende. Beste lezer, werk jij op een diabetesvoet poli? Staat deze zorginnovatie bij jou wel of niet onder druk?  Wil jij dat dan melden bij ondergetekende op a.j.p.schrijvers@umcutrecht.nl Vertel erbij of ik jouw bericht met naam en toenaam of alleen anoniem bekend mag maken.

Guus Schrijvers