Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf ook nu klachten melden

Uit een eerste rondgang onder meerdere ziekenhuizen in Nederland krijgen wij het beeld dat, net als in het voorjaar, tijdens de huidige tweede coronagolf minder patiënten met acute hartklachten en acute beroerteklachten zich melden bij de eerste harthulp of eerste hulp. Uit...

Internisten doen dringende oproep tot naleving van de COVID-regels

Rigoureuze afschaling van essentiële reguliere zorg dreigt op korte termijn Het aantal Covid19-besmette patiënten in ziekenhuizen neemt zeer snel toe. Met een gelijkblijvende toename van nieuwe besmettingen is er over drie weken sprake van meer dan een verdubbeling van...

Campagne: Als ik met psoriasis kan leven, kan jij dat dan ook?

Psoriasis is een veel voorkomende, chronische huidziekte. Psoriasis zorgt voor veel ongemakken als rode plekken, huidschilfers, jeuk en soms pijn. De zichtbaarheid van de ziekte, net als overigens bij andere huidziekten, brengt een psychische belasting mee met impact op de kwaliteit van...

Actieprogramma behoud zorgpersoneel van start

Deze week startte het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel Noord-Brabant. Dit programma vloeit voort uit een drietal recente onderzoeken van werkgeversverband Transvorm, Avans Hogeschool en ledencollectief IZZ en kwam tot stand in samenwerking met het regioteam van het ministerie van VWS. Doel is om...

Jongeren: voorkomen seksueel geweld moet prioriteit zijn van volgende regering

Een overgrote meerderheid van de jongeren (80%) vindt dat er op school verplicht les moet worden gegeven over het herkennen en respecteren van grenzen. En maar liefst driekwart van de jongeren (74%) vindt dat een nieuwe regering meer moet investeren in het...

Kenniscentrum voor ziekte ME/CVS hard nodig

De organisaties van ME/CVS-patiënten hebben het initiatief genomen om hun visie op de opzet van een Kenniscentrum ME/CVS te schetsen. Dit omdat de gevraagde actie van de overheid achterblijft. Het kenniscentrum ME/CVS moet toegang geven tot de meest actuele kennis over (internationale)...