Oproep

Voorpaginanieuws

Ontwerpwedstrijd voor Zorgeloos Vechtdal

De meest toegankelijke en gastvrije vrijetijdsbestemming van Nederland, voor iedereen! Ontwerp jij mee? Het Vechtdal is dé regio waar vrijetijdsbesteding voor iedereen is. Dagelijks werken ondernemers, inwoners, gemeenten en organisaties hier hard aan. Er zijn al veel stappen gezet de afgelopen jaren, dankzij het Leader-project Zorgeloos Vechtdal. Echter moet het nog meer een standaard onderdeel […]

Lees Meer

Meer mannen nodig voor stamceldonatie om meer levens te kunnen redden

Oranje spelers Cody Gakpo en Luuk de Jong vragen aandacht voor belang voldoende donoren met campagne De Match van je leven Er zijn meer mannelijke stamceldonoren nodig. De stamcellen van mannen zijn vaak het meest geschikt voor stamceldonatie en juist zij zijn ondervertegenwoordigd onder de registraties (30%). Stichting Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren, start […]

Lees Meer

Bloeddonors, plasmadonors, laat je horen!

Het overgrote deel van de Nederlanders praat zelden of nooit over het doneren van bloed of plasma. Terwijl bijna eenderde van de mensen aangeeft dat hen dat zou inspireren om zich als donor op te geven. Op Wereld Bloeddonordag roepen we onze donors daarom op: Laat je horen! Uit onderzoek van Sanquin blijkt dat 74% […]

Lees Meer

Oproep voor huisartsen van NFK

Uit de meldingen bij ons [email protected] blijkt dat sommige huisartsen de griepprikrichtlijn zo strikt interpreteren, dat zij weigeren (ex-)kankerpatiënten een medische indicatie te geven voor COVID-vaccinatie. De richtlijn én afsprakenagenda van de GGD bieden genoeg ruimte om deze groep mensen eerder te vaccineren dan hun leeftijdsgroep. Ook mensen die in de controlefase zitten na hun […]

Lees Meer

Long COVID: een nieuwe variant van de bestaande ziekte ME

Dit jaar op 12 mei Wereld ME dag is het nodig om stil te staan bij een nieuwe variant van de post virale ziekte ME (myalgische encefalomyelitis): Long COVID. Long COVID is geen nieuwe ziekte, maar wordt internationaal aangeduid als een subcategorie van ME. Een voorzichtige schatting is dat bij 10% van de mensen die […]

Lees Meer