CBG nieuws: Algemeen nieuws

Tijdigheid afronding procedures gehandhaafd
Op 31 januari 2012 werd cijfermatig over het jaar 2011 gerapporteerd. Onder meer werd gemeld dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) er in 2011 in is geslaagd de achterstanden in de afhandeling van zaken weg te werken, waarmee de belangrijkste doelstelling uit het Strategisch Businessplan werd behaald.

Aan het einde van het jaar was er nog sprake van 188 zaken in achterstand bij de Farmaco Therapeutische (FT) groepen, waarvoor over het algemeen op nadere informatie van de aanvrager werd gewacht.

Per 1 mei 2012 was de stand 179 zaken. Zodra nadere informatie van de aanvragen wordt ontvangen, worden deze zaken met de hoogste prioriteit afgehandeld. Geconcludeerd kan worden dat het CBG de tijdigheid in de afronding van procedures de afgelopen periode heeft weten te handhaven.

Het CBG spreekt van achterstanden als zij – om welke reden dan ook – een wettelijke of afgesproken termijn overschrijdt bij het komen tot een besluit en de afhandeling van een zaak. Genoemde cijfers betreffen een optelsom van nationale procedures en implementaties van Europese procedures door de FT-groepen.

Het CBG gaat door met continue monitoring en zal regelmatig rapporteren via de website.

Meer informatie
* Nieuwsbericht van 31 januari 2012 – CBG in cijfers: 2011
* Strategisch Businessplan CBG 2009-2013