Promotie Mw. drs. P.M. Voortman

Array

Gedrag managers essentieel voor vertrouwen medewerkers
Instrument voor organisaties om vertrouwen te creeren

Managers moeten zowel aan de ‘zachte’ kanten van organiseren aandacht geven als aan de traditionele ‘harde’ aspecten om tot optimale resultaten te komen. Gebrek aan vertrouwen is namelijk onontbeerlijk in organisaties. Dat stelt Pauline Voortman in haar proefschrift ‘Vertrouwen werkt. Over werken aan vertrouwen in organisaties’. Zij ontwierp een instrument waarmee leiders in organisaties doelbewust vertrouwen kunnen creeren. Voortman promoveert donderdag 24 mei 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vertrouwen begint bij vertrouwenwekkend leiderschap. Voorbeeldgedrag van leiders is daarbij essentieel, aldus de promovendus. Het gaat niet alleen om intenties, ook om effectief gedrag. Voortman concludeert voor het handelingsperspectief dat leiders duidelijkheid moeten scheppen: het onderkennen vanuit welke waarden je handelt en je  missie, visie en  doelen definieert is stap één, het inrichten van duidelijke werkprocessen en een heldere verdeling van verantwoordelijkheden is de volgende stap. Stap drie is het geven van oprechte aandacht: het beschikken over de vaardigheid helder te communiceren en lastige gesprekken te kunnen voeren om steun en ruimte te creeren voor medewerkers. Dan ervaren medewerkers vertrouwen en gaan zij kennis delen, komt hun creativiteit tot bloei en neemt de kwaliteit en kwantiteit van hun werk toe. In de praktijk wordt echter vaak van medewerkers verlangt creatief te zijn en kennis te delen, zonder dat de leidinggevenden de voorwaarden voor vertrouwen hiervoor scheppen.

Toepassing
Voortman bracht voor haar onderzoek studies uit verschillende disciplines samen  in een raamwerk en deed praktijkonderzoek rond de toepassing van haar model onder managers van een aantal overheidsdiensten en een commercieel bedrijf.
Het model wordt op de werkvloer herkend en biedt een handelingsperspectief voor leiders, bestuurders en professionals in organisaties die willen werken aan vertrouwen. Het model helpt leiders de voorwaarden voor een lerende organisatie te creeren, zodat hun mensen vakmanschap ontwikkelen, kwaliteit leveren en goede resultaten boeken. Vertrouwen is beïnvloedbaar en zorgt voor resultaten en een goed gevoel.

Over de promovendus
Pauline Voortman is bedrijfskundige en werkzaam als trainer en adviseur.

Titel proefschrift
Vertrouwen werkt: Over werken aan vertrouwen in organisaties

Promotoren:
Prof.dr. A. Klamer

Datum
24 mei 2012 09:30

Locatie:
Woudestein, senaatszaal

Faculteit
Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen