Wie beslist hoe en waar een vrouw bevalt? Human Rights in Childbirth Conferentie.

Array

Het is de eerste keer in Nederland dat vrouwen publiekelijk de leiding nemen in de discussie over hun rechten en autonomie uitoefening rond zwangerschap en bevallen. Vorig jaar september nog kregen de vrouwen van de GeboorteBeweging nul op het rekest bij de KNOV, Koninklijke Organisatie van Verloskundigen en de NVOG, de Nederlandse Organisatie voor Obstetrie en Gynaecologie. Zij wilden meepraten over de voorstellen om integrale verloskunde in ons land te gaan invoeren met als consequentie het sluiten van regionale kleine bevalafdelingen en het op termijn laten verdwijnen van de thuisbevalling.
Nu organiseert de GeboorteBeweging in samenwerking met het Bynkershoek Research Center for Reproductive Rights en de Hoge School Den Haag op 31 mei en 1 juni as in Den Haag een conferentie en gaan zij op gelijk niveau en ‘open’ de discussie met alle betrokken partijen aan.

De organisatoren, vrouwen en professionals verenigd in de GeboorteBeweging, maken het mogelijk dat een interdisciplinaire variatie van binnen en buitenlandse panelleden ‘professionals en vrouwen’ tijdens deze conferentie nationale en internationale misstanden en het niet respecteren van de rechten van vrouwen in de verloskunde aan de orde kunnen stellen. Ook in ons land, anno 2012, worden rechten geschonden van vrouwen tijdens hun zwangerschap, bevalling en kraambed. De conferentie is geent op ervaringen van vrouwen met de verloskundige zorg en de schending van de autonomie van vrouwen in de verloskundige zorg.
‘Elke vrouw heeft het recht een kind te krijgen en elke vrouw heeft het recht te bepalen onder welke omstandigheden ze dat kind vervolgens krijgt’. Het gevarieerde interdisciplinaire panel van onder andere advocaten, rechters, verloskundigen, sociaal wetenschappers, gynaecologen waaronder leden van de NVOG, doula’s, bestuurders van de KNOV, beleidsmakers, geboorte activisten en vrouwen bespreken met elkaar en de bezoekers de betekenis van deze uitspraak van het Europese Hof van Mensen Rechten (EHMR) uitputtend.
Wat betekent de uitspraak van het hof? Wat zijn de argumenten vóór en tegen het recht van de ouders om zelf te kiezen? Wanneer zijn de rechten van de moeder strijdig met die van haar kind? Wanneer is het lastig voor professionals om de keuze van de moeder te respecteren en te ondersteunen?
De organisatie staat er voor ieder zijn bijdrage te laten leveren. Deze conferentie zal veel gaan opleveren, verheldering en praktische handvatten.
Er zijn meer dan 400 nationale en internationale deelnemers geregistreerd en via de Webinar faciliteit zullen een groot aantal professionals en vrouwen in groepen rond de wereld, Australie, Nieuw Zeeland, India en de Amerika’s, ‘on line’ deze conferentie volgen en via twitter aan de discussie gaan deelnemen.
Noot voor de redactie: Zie voor programma en deelnemers www.humanrightsinchildbirth.com
Tine Oudshoorn.

Recente artikelen