Huisartspraktijk Hoevenaars Eindhoven onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verscherpt toezicht ingesteld op Huisartspraktijk Hoevenaars in Eindhoven. De IGZ doet dit vanwege structurele tekortkomingen in de kwaliteit van zorg die een risico kunnen vormen voor patienten.

De aanleiding voor het onderzoek van de inspectie naar de kwaliteit van de door de huisarts geleverde zorg was een rapportage van een huisartsenpost over een calamiteit die daar had plaatsgevonden. De huisarts had een mogelijk hartinfarct gemist. Dat op zichzelf hoeft niets te zeggen over de algehele kwaliteit van zorg. Maar uit het onderzoek van de huisartsenpost kwam een beeld naar voren van een huisarts die zich weinig toetsbaar opstelt en getuigt van weinig zelfinzicht. Dat was voor de inspectie aanleiding om in bredere zin te kijken naar de kwaliteit van zorg in de eigen huisartspraktijk van deze arts. Daar werd vervolgens een groot aantal tekortkomingen in de praktijkvoering geconstateerd, waarop de inspectie besloot de praktijk onder verscherpt toezicht te stellen.

Bevindingen
De inspectie is van oordeel dat de kwaliteit in brede zin tekort schiet. Zo constateerde de inspectie in vrijwel alle dossiers tekortkomingen of onduidelijkheden. Bij een patient is bijvoorbeeld een vastgesteld nierprobleem niet op de juiste manier vermeld in het dossier. Dat is echter wel belangrijk bij het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen. Door beperkte registratie kan de inspectie bovendien bij de meeste patienten niet nagaan of de huisarts handelt volgens de beroepsnormen.

Ook de medicatieveiligheid en hygiene in de praktijk laten te wensen over. De inspectie trof aanzienlijke hoeveelheden medicijnen en materialen aan waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken. Ook in de spoedkoffer vond de inspectie ampullen die over de datum waren. In de koelkast werden naast geneesmiddelen ook levensmiddelen bewaard. De temperatuur van de koelkast werd niet structureel gecontroleerd, terwijl er wel temperatuurgevoelige medicatie in bewaard werd. Bij de wastafel in de spreekkamer was geen desinfectiemiddel en in plaats van papieren handdoekjes, hangt er een handdoek van textiel. Steriele instrumenten lagen onverpakt bij elkaar in een metalen doos.

Vervolg
Het verscherpt toezicht geldt voor zes maanden. De inspectie heeft Huisartspraktijk Hoevenaars meerdere maatregelen opgelegd met een strikt tijdspad, die bij maandelijkse inspectiebezoeken zullen worden getoetst. Als de inspectie vaststelt dat de noodzakelijke verbeteringen niet of onvoldoende worden gerealiseerd, zal zij bestuursrechtelijke maatregelen nemen.

bron: IZG