CDzorg onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verscherpt toezicht ingesteld op CDzorg in Heeze. De IGZ doet dit vanwege structurele tekortkomingen in de zorgverlening en het gebrek aan vertrouwen in de directie van CDzorg om hier op korte termijn verandering in te brengen. CDzorg levert thuiszorg in Noord-Brabant en Noord-Limburg.Op 10 april 2012 bracht de IGZ een bezoek aan CDzorg. Aanleiding was een melding dat de directeur van CDzorg zonder relevante zorgdiploma’s risicovolle en voorbehouden handelingen verrichtte. Tijdens het bezoek constateerde de IGZ dat meerdere medewerkers geen diploma hadden voor zorgverlening. Eén van deze medewerkers werd ingezet voor het uitvoeren van risicovolle en voorbehouden handelingen, zoals het toedienen van medicatie, injecteren en blaasspoelen. Andere medewerkers die voorbehouden handelingen verrichtten, hadden niet het juiste functieniveau of hun bekwaamheid kon niet worden aangetoond.

Daarnaast vertoonden de zorgplannen en dossiervoering op meerdere punten tekortkomingen. Zo was het zorgplan niet ondertekend door de client en toonden de dossiers tegenstrijdigheden in het plan en de daadwerkelijke uitvoering. Verder voldeed het medicatiebeleid niet aan de richtlijnen. Zo waren er niet voor alle clienten medicatieoverzichten en werd toegediende medicatie niet afgetekend. Dat is essentieel om goed te kunnen bijhouden of een geneesmiddel wel of niet is toegediend. Daarnaast was bij CDzorg de klachtenregeling en medezeggenschap van clienten niet geregeld.

De inspectie heeft de organisatie na het bezoek van 10 april de kans gegeven de tekortkomingen te verbeteren. Dat is echter onvoldoende gebeurd. Daarom stelt de IGZ verscherpt toezicht in. De inspectie eist dat CDzorg onmiddellijk maatregelen neemt om de risico’s voor de clienten weg te nemen. Met aangekondigde en onaangekondigde bezoeken volgt de inspectie de vorderingen de komende maanden nauwlettend. Het verscherpt toezicht geldt voor zes maanden. Heeft CDzorg na zes maanden nog steeds onvoldoende verbeteringen doorgevoerd, dan zal de inspectie bestuursrechtelijke maatregelen nemen.

Bron: IGZ

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen