Veertig procent minder dieetadvies

In het eerste kwartaal van 2012 bezochten 28% minder clienten de vrijgevestigde dietist. Dit komt doordat dieetadvisering sinds begin 2012 nog maar beperkt vanuit de basisverzekering wordt vergoed. De clienten die nog wel komen, krijgen bovendien minder dietistische zorg. De dietisten leverden gemiddeld 39% uren minder zorg.

Sinds 1 januari 2012 wordt dieetadvisering alleen nog vanuit de basisverzekering vergoed als dit onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg voor clienten met diabetes, chronische longziekten of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dit is bijvoorbeeld zorg die via zorggroepen wordt geleverd. Voorheen werd 4 uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering vergoed na verwijzing. Bij clienten die zonder verwijzing de dietist bezochten, verschilde het per zorgverzekeraar of de dieetbehandeling werd vergoed.

Minder clienten
De eerste effecten van de verminderde vergoeding van dieetadvisering zijn al zichtbaar. In het eerste kwartaal van 2012 kwamen 28% minder mensen naar de vrijgevestigde dietist dan vorig jaar, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Dietisten en het softwarebedrijf Ensemble. NIVEL-programmaleider Cindy Veenhof: “Het lijkt erop dat de mensen die wegblijven geen aanvullende verzekering hebben waarin dieetadvisering is opgenomen. Of ze zijn niet bereid of in staat voor dietistische zorg te betalen. Hierdoor bestaat de kans dat zij hun voeding en leefstijl niet aanpassen en op den duur complexere gezondheidsproblemen krijgen. Daarom is het belangrijk te kijken of de dalende trend in de zorg zich voortzet.”

Minder uren zorg
Samenhangend met de daling van het aantal clienten daalde het totaal aantal uren zorg met 39%, zo blijkt uit de declaratiegegevens. Clienten die nog wel kwamen, kregen 17% minder behandeltijd. Cindy Veenhof: “Behalve door de wijzigingen in de basisverzekering kan dit ook komen door prijsafspraken en afspraken over de te leveren uren zorg tussen dietisten en zorggroepen. Minder behandeltijd kan de client gaan merken in een mindere kwaliteit en minder resultaat. Voor de vrijgevestigde dietist betekent het een daling van inkomsten en dat kan bedreigend zijn voor het voortbestaan van de beroepsgroep. Profilering bij zorggroepen, zorgverzekeraars en clienten wordt daardoor nog belangrijker.”

Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van standaardgegevens uit de praktijksoftware van 93 vrijgevestigde dietistenpraktijken.