Betere informatie-uitwisseling over asbestverwijderende bedrijven

Array

De Inspectie SZW  en instellingen die certificaten afgeven voor asbestverwijderende bedrijven, hebben in een nieuw protocol afspraken vastgelegd over de informatie die ze met elkaar uitwisselen. Hierdoor kunnen zowel de Inspectie SZW als de certificerende instellingen (cki’s) hun  taak nog beter uitvoeren.

De Inspectie SZW kan met de informatie van de cki’s  meer risicogericht handhaven en zo lopende saneringswerkzaamheden direct stilleggen bij ernstige overtredingen met gevaar voor de gezondheid van werknemers. De certificerende instellingen op hun beurt gaan op basis van informatie van de Inspectie SZW maatregelen opleggen aan certificaathouders die zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld het schorsen of intrekken van het afgegeven certificaat.

De Inspectie SZW kan met de informatie van de cki’s  meer risicogericht handhaven en zo lopende saneringswerkzaamheden direct stilleggen bij ernstige overtredingen met gevaar voor de gezondheid van werknemers. De certificerende instellingen op hun beurt gaan op basis van informatie van de Inspectie SZW maatregelen opleggen aan certificaathouders die zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld het schorsen of intrekken van het afgegeven certificaat.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen