Berendsen Textiel Service nieuwe sponsor Hulphond Nederland

Array

Vol trots meldt Hulphond Nederland dat Berendsen Textiel Service voor de komende drie jaar sponsor is geworden van Hulphond Nederland. Tijdens het golf event ‘Berendsen Open’ op 1 juni jl. is in het bijzijn van diverse klanten en stakeholders van de nieuwe sponsor het nieuws officieel bekend gemaakt.

Als startschot van de samenwerking overhandigde Erik Verstappen, Algemeen Directeur Berendsen Textiel Service, een cheque ter waarde van Euro35.000,= aan Rudolph Strickwold, Directeur Marketing en Commercie van Hulphond Nederland. Dit bedrag vertegenwoordigt de levering en het onderhoud van de eerste partij geschonken bedrijfskleding voor medewerkers van de stichting.

Naast de levering en het onderhoud van de bedrijfskleding voor de komende drie jaar zullen beide organisaties diverse acties uitrollen om zoveel mogelijk middelen bijeen te brengen om mensen met uiteenlopende lichamelijke beperkingen een hulphond te kunnen schenken. Mensen die door de komst van een hulphond een onafhankelijker leven krijgen en zelfstandig kunnen wonen.

“Wij zijn bijzonder verheugd Berendsen Textiel Service te verwelkomen als nieuwe sponsor. Door geen investeringen meer te hoeven doen in de aanschaf en het onderhoud van onze bedrijfskleding komen donaties optimaal ten goede aan onze doelstelling”, aldus Rudolph Strickwold, directie van Hulphond Nederland.

Erik Verstappen, Algemeen Directeur Berendsen Textiel Service, “Ieder bedrijf zou zich sterk moeten maken voor verbetering van onze leefomgeving. Zie de wereld als een akker, oogsten alleen kan niet. Je zult moeten zaaien en bemesten om de akker gezond te houden. Ik ben van mening dat een ieder zijn of haar steentje hieraan bij moet dragen. Berendsen doet dat o.a. door mensen met een lichamelijke beperking, middels een hulphond, meer zelfstandigheid te geven”.

Hulphond Nederland
Hulphond Nederland leidt honden op tot Hulphond. Een Hulphond geeft mensen met een lichamelijke beperking of epilepsie een menswaardig bestaan. Zo opent een Hulphond deuren, laden en kasten, helpt bij het aan- en uitkleden, raapt post en andere zaken op, doet was in de wasmachine, betaalt in de winkel, drukt op licht- en liftknoppen. Een Hulphond kan tot 70 handelingen verrichten om mensen met een handicap zelfstandiger te maken. Een Hulphond opent letterlijk en figuurlijk deuren die anders gesloten blijven. Naast praktische hulp biedt een Hulphond ook veel sociaal-economische voordelen. Mensen met een Hulphond zijn onafhankelijker, hebben meer sociale contacten en voelen zich meer geaccepteerd.

Hulphonden worden kosteloos ter beschikking gesteld aan clienten. De gelden worden bijeengebracht door donateurs, sponsoren, serviceclubs, verzekeraars en komen uit giften, nalatenschappen en collectes.

bron: ANP Pers Support

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen