Maasstad Ziekenhuis boos over schending privacy

Array

In verschillende media verschijnen deze dagen waarschijnlijk berichten over de tijdelijke huurders van Clara die beweren dat ze inzage hadden in vertrouwelijke patientgegevens. Ze hebben met hun bevindingen en de daarvan gemaakte beeldopnamen contact gezocht met de media en de filmpjes op internet gezet.

Onze reactie op de berichten is als volgt: De directie heeft met verbijstering kennis genomen van het feit dat enkele oud-bewoners van locatie Clara medisch gevoelige informatie aan de media hebben prijsgegeven. De oud-bewoners hebben het materiaal in handen gekregen door afspraken over hun bewoning op grove wijze te schenden en door in afgesloten ruimten in te breken. Het ziekenhuis bezint zich dan ook op juridische stappen tegen deze individuen.

Het ziekenhuis heeft eind vorig jaar besloten het pand tijdelijk te laten bewonen door huurders van een leegstandsbeheerder. Het ziekenhuis wilde met de bewoning materialen, apparatuur en afval die er nog wachtten op verhuizing of verwijdering beschermen tegen diefstal en vernieling. Helaas is het tegendeel gebeurd. Bewoners hebben zich –dikwijls via braak- toegang verschaft in delen van het pand waarover tevoren met leegstandsbeheerder Villex was afgesproken dat huurders er niet mochten komen.

Wij waren en zijn nog niet helemaal klaar met de ontmanteling van het pand Clara. Veel materialen wachten bijvoorbeeld op verscheping naar ons zusterziekenhuis in Kameroen. Omdat voor die verscheping geld nodig is dat middels charitas bijeen wordt gebracht, lukt dat niet van de een op andere dag. Deze materialen stonden in of rond ruimten die niet toegankelijk waren voor huurders.

Wij hebben er onterecht op vertrouwd dat het pand bij de leegstandsbeheerder en zijn huurders in goede handen was.

Het ziekenhuis had gehoopt op een goede band met de huurders, maar die is onder druk komen te staan toen bleek dat de gemeente Rotterdam geen vergunning kon geven voor bewoning in verband met het bestemmingsplan van het pand. Er moest in mei daarom op korte termijn worden ontruimd.

Wij hechten eraan te beklemtonen dat de privacy van patienten is geschonden door de individuen die dit gestolen materiaal hebben gepubliceerd, en niet andersom.

Recente artikelen