Wereldcongres bio-ethiek in Rotterdam

Array

‘Thinking Ahead’: over actuele en toekomstige morele dilemma’s
Van 26 tot 29 juni is de afdeling Medische ethiek van Erasmus MC de gastheer voor het elfde wereldcongres van de IAB (International Association of Bioethics), in De Doelen in Rotterdam.

Welke morele verplichtingen rusten op ons in het streven naar wereldwijde rechtvaardigheid, in het bijzonder wat betreft gezondheidszorg? Stel dat we in staat zouden zijn de levensverwachting fors te laten toenemen: is dat een moreel te rechtvaardigen doel? Levenseinde en een goede dood: welke lessen kunnen we leren uit de ervaringen in Zwitserland en Nederland? Is ‘mensverbetering’ (human enhancement) een te rechtvaardigen doel? Wat zijn de voors en tegens bij besnijdenis van jonge jongetjes (een door de KNMG georganiseerd symposium)? Zulke vragen – en honderden meer – komen tijdens het congres aan bod.

Met meer dan 650 bezoekers uit de hele wereld is het congres nagenoeg uitverkocht. Plenaire lezingen door:
– John Sulston (Nobelprijswinnaar): ‘People and the Planet’
– Frans de Waal over moreel gedrag bij apen.
– John Harris: ‘The Moral of Moral Enhancement’
– Bettina Schöne-Seifert: ‘Cognitive Enhancement’
– Douwe Draaisma: ‘The Ethics of Forgetting’
– Els Borst, Hans van Delden e.a: Regelgeving rond het einde van het leven
– Peter Singer e.a.: ‘Global Health and Global Justice’
– Aubrey de Grey: ‘Ageing’
– Tom Beauchamp e.a.: De toekomst van de bioethiek

De rest van het programma bevat thema’s als toekomstige technologieen in de gezondheidszorg, ethiek en onderzoek in ontwikkelingslanden, voeding en ethiek en publieke gezondheid, wetenschappelijk onderzoek bij kinderen, orgaandonatie, genetica en ethiek, biobanken, in vitro vlees, en kunst en bioethiek. Tot de sprekers en inleiders behoren verder gerenommeerden als Lady Mary Warnock, Thomas Pogge en Jonathan Glover. Ook zijn er voorafgaand aan het congres satellietconferenties, onder andere van de World Medical Association over de Verklaring van Helsinki. Op donderdag organiseert het Rathenau Instituut samen met het Centrum voor Ethiek en Gezondheid een politiek café.

De tweejaarlijkse international IAB conferenties bieden een interdisciplinair forum voor het uitwisselen van morele standpunten en overwegingen, praktijkervaringen en doorkijkjes in methodologie. De conferenties zijn ook een ontmoetingsplaats tussen ervaren en jonge bio-ethici, artsen, juristen, verpleegkundigen en sociale wetenschappers. De IAB is twintig jaar geleden opgericht in Amsterdam. Na twintig jaar keert de conferentie voor het eerst terug in Nederland.

Website: www.bioethicsrotterdam.com

Recente artikelen