Centrum Seksueel Geweld wekelijks gebeld

Elke week nieuw slachtoffer in Centrum Seksueel Geweld in Utrecht
Sinds de opening in januari hebben 185 mensen de 24-uurslijn van het Centrum Seksueel Geweld in het UMC Utrecht gebeld. Bijna de helft van de minderjarige en volwassen slachtoffers maakte gebruik van medische en/of psychische hulp in het UMC Utrecht. Wekelijks kon een slachtoffer van een recente verkrachting, korter dan 72 uur geleden, worden geholpen. De politie bleek de belangrijkste verwijzer.

“Het centrum voorziet in een behoefte”, concludeert psycholoog Iva Bicanic, zij coördineert het Centrum Seksueel Geweld. “Bij de 25 mensen die kort geleden een verkrachting hadden meegemaakt, is het multidisciplinaire team, wat een half jaar geleden is opgezet, in actie gekomen. We hebben op deze vernieuwende manier ongeveer een slachtoffer per week kunnen helpen.

In het Centrum Seksueel Geweld werken (forensisch) artsen, (forensisch) verpleegkundigen, politie en hulpverleners voor het eerst protocollair met elkaar samen. Het centrum is opgericht om slachtoffers van recent seksueel geweld zo snel mogelijk op een plek medische en psychische hulp te bieden. Tevens beoogt het centrum onder optimale voorwaarden forensisch onderzoek te doen. Slachtoffers zijn vrij om al dan niet aangifte te doen.

Continue aanwezigheid verpleegkundige
In Nederland bestond een dergelijke geintegreerde aanpak nog niet. Vernieuwend is ondermeer de continue aanwezigheid van de verpleegkundige gedurende de opvang in de acute fase en de rol van de case-manager, die de nazorg in het UMC Utrecht cooerdineert. Door multidisciplinaire samenwerking direct na seksueel geweld verwacht het centrum dat medische en psychische problemen worden voorkomen en dat de kans om daders op te sporen groter wordt.

Landelijke implementatie
Uit cijfers van het CBS blijkt dat jaarlijks 200.000 Nederlandse mannen en vrouwen ouder dan 15 jaar ongewenst seksueel contact meemaken. Gezien het hoge aantal nieuwe slachtoffers per jaar, wil het centrum zich ervoor inzetten dat ook slachtoffers buiten de provincie Utrecht kunnen vertrouwen op adequate hulp in de acute fase. Gestreefd wordt naar een landelijk telefoonnummer, waar slachtoffers worden verwezen naar een toekomstig Centrum Seksueel Geweld in hun eigen regio. Het Fonds Slachtofferhulp heeft een bedrag van 150.000 euro toegezegd voor onder andere de landelijke implementatie. Er wordt een co-financier gezocht voor eenzelfde bedrag om alle plannen te realiseren.

Op donderdag 21 juni worden de resultaten van het Centrum Seksueel Geweld gepresenteerd tijdens een symposium, ingeleid door demissionair staatssecretaris Fred Teeven. Meer informatie over het Centrum Seksueel Geweld is te vinden op www.centrumseksueelgeweld.nl