Hoe gezond is uw samenwerking? Doe de scan

0
222

Negen vragen, twee minuten, één rapportcijfer. Vul de scan in en ontdek hoe het staat met de samenwerking binnen uw organisatie. Benieuwd naar uw score?

Haal meer uit uw samenwerking
Goede samenwerking is méér dan het opstellen van een goed contract en heldere afspraken. Het heeft ook te maken met onderlinge verhoudingen en ongeschreven regels. Juist deze zaken ’maken’ of ‘breken’ een team.

Werken aan een sterk en slagvaardig team
Het is een misvatting dat coaching alleen nodig is bij problemen. Een geslaagde samenwerking ontstaat namelijk niet vanzelf. Een goed contract en heldere afspraken bepalen slechts 20% van het succes. De overige 80% zit in processen in en tussen mensen die helemaal niet zo makkelijk te benoemen zijn. Als u dat inzicht krijgt, ontdekt u de werkelijke capaciteit van het team. 

Efficienter samenwerken voor een sterke eerste lijn
De samenwerkingsscan is ontwikkeld door Raedelijn. Een adviesbureau voor samenwerken en ondernemen in de eerste lijn. Raedelijn streeft naar  meer samenhang in de zorg en een betere samenwerking tussen zorgverleners in en rondom de eerste lijn. Waardoor kwalitatief goede zorg in de buurt beschikbaar en bereikbaar is voor iedereen die zorg nodig heeft. Met deze dienstverlening en advies helpen zij zorgverleners en hun samenwerkingsverbanden bij het ondernemerschap.

Meer informatie

Doe de scan
Teamontwikkeling