Joep Pluymen draagt functie bestuursvoorzitter MSD Oss over aan Mirjam Mol-Arts

Benoeming Mol-Arts gaat in op 1 september 2012, Joep Pluymen wordt benoemd tot commissaris MSD BV
Vandaag heeft MSD aangekondigd dat Joep Pluymen per 1 september MSD gaat verlaten en de functie van bestuursvoorzitter van MSD Oss en NV Organon overdraagt aan Mirjam Mol-Arts. Zij zal de voorzittersrol binnen MSD Oss combineren met haar verantwoordelijkheden binnen het Development Center.

Joep Pluymen is in november 2010 in deze functie benoemd en heeft MSD Oss, het voormalige Organon, geleid in een tijd van grote veranderingen. Onder zijn leiding werden de productieafdelingen efficienter gemaakt door de invoering van het Merck Production System “Lean” (MPS Lean), waardoor ruim 30% aan kostenbesparing werd gerealiseerd. Tegelijkertijd nam het productievolume toe met 30%. Ook werden alle ondersteunende afdelingen gereorganiseerd en geïntegreerd binnen MSD.

Met “Plan B” werd op 1 juli 2011 het MSD Development Center Oss opgericht, waardoor de R&D functie van voormalig Organon een nieuwe rol kreeg binnen het wereldwijde netwerk van MSD. Het nieuwe Development Center richt zich met name op de ontwikkeling van producten voor de opkomende landen. Ook is in februari 2012 het Life Sciences Park in Oss van start gegaan.

Joep Pluymen kijkt terug op een zeer enerverende periode in Oss: “De reorganisatie van MSD in Oss was noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het bedrijf een goede positie kon krijgen binnen het grote Merck-concern. Het waren ingrijpende veranderingen die alle medewerkers van MSD in Oss geraakt hebben. Ik ben er trots op dat we samen veel werkgelegenheid, kennis en innovatie hebben kunnen behouden, al realiseer ik me heel goed dat dit proces ook veel banen gekost heeft en voor velen pijnlijk is geweest. Gelukkig heeft ruim 80% van de deelnemers aan ons outplacementprogramma  al weer nieuw werk gevonden.”

“Inmiddels heeft het Development Center een erg goede start gemaakt, stijgen de productievolumes, zijn kosten significant gedaald en wordt er weer fors geïnvesteerd in Oss, dit jaar ongeveer 110 miljoen euro. Het is een mooi moment om afscheid te nemen”.

Joep Pluymen wordt per 1 september benoemd tot commissaris van MSD BV. De Raad van Commissarissen van MSD BV oefent ook het toezicht uit op de vennootschappen van MSD in Oss.

De Ondernemingsraad van MSD in Oss heeft een positief advies uitgebracht over de benoeming van Mirjam Mol-Arts. David Krab, voorzitter van de OR: “De Ondernemingsraad heeft nauw samengewerkt met Joep Pluymen, ook toen er moeilijke beslissingen genomen werden met een grote impact op het bedrijf. We zijn, ondanks meningsverschillen, altijd met elkaar in gesprek gebleven en zullen zijn prikkelende en constructieve aanwezigheid missen.”

“We zien uit naar de samenwerking met Mirjam Mol-Arts en hebben er alle vertrouwen in dat ze door haar sociale en betrokken houding bij de gehele Osse organisatie de functie van bestuursvoorzitter, naast haar rol binnen het DCO, een goede invulling zal geven en verwachten dat de kennis van de wereldwijde MSD-organisatie die ze het afgelopen jaar heeft opgebouwd om het Development Center Oss binnen MSD op de kaart te zetten hierin een positieve rol zal spelen.”

Mirjam Mol-Arts (51) heeft een gedegen wetenschappelijke achtergrond en ruim twintig jaar ervaring in de farmaceutische industrie. Ze is cum laude afgestudeerd in Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en werkte in diverse ziekenhuizen in Nederland. In 1997 trad Mirjam bij Organon in dienst als Clinical Development Director. Onder MSD was ze hoofd van de Women’s Health en Endocrine Franchise voor Merck Research Laboratories. In juni 2011 kreeg zij de leiding over het nieuwe MSD Development Center in Oss, een R&D-afdeling die zich met name richt op geneesmiddelenontwikkeling voor opkomende landen.

In totaal werken momenteel ruim 3.000 mensen bij MSD in Oss. In heel Nederland heeft MSD ongeveer 5.500 medewerkers op meerdere locaties; in Haarlem (marketing, sales en medische ondersteuning voor de Nederlandse markt  en productie), in Boxmeer (Animal Health R&D en productie) en in Oss (R&D en productie).

Over MSD
Het MSD van vandaag is wereldleider op het gebied van gezondheidszorg en werkt mee aan een gezonde wereld. Met onze geneesmiddelen, vaccins, biologische therapieen, producten en diensten bieden we innovatieve behandelingen voor een betere gezondheid van mensen en dieren in meer dan 140 landen. We zijn actief betrokken bij een betere toegang tot de gezondheidszorg. Dat doen we met uitgebreid beleid, programma’s en samenwerkingsverbanden. MSD is onderdeel van Merck & Co., Inc., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Staten. In Nederland heeft MSD vestigingen in Haarlem, Oss en Boxmeer. Ga voor meer informatie naar www.msd.nl.