Het verzekerde pakket en lage-ziektelastbenadering

Vandaag heeft minister Schippers van VWS een brief aan de Tweede kamer gestuurd waarin zij vasthoudt aan 1,3 miljard bezuinigen op het pakket via de ziektelast. Dit terwijl het College voor zorgverzekeringen (CVZ) aantekent dat een besparing van 1,3 miljard niet realistisch is.

De PGO-organisaties: CG-Raad, NPCF, Landelijk platform GGz, ouderenbond CSO en Platform VG vinden het vasthouden aan de in het regeerakkoord vastgelegde bezuiniging van 1,3 miljard op het pakket door de ziektelastbenadering een verkeerde en onverstandige keuze.

De nadruk op bezuinigingen hindert de totstandkoming van een pakket gebaseerd op stepped care en gepast gebruik van zorg. Daarnaast verwachten wij vele uitvoeringsproblemen, verhoging van zorgkosten en onzekerheden voor verzekerden.

bron: NPCF