Isala klinieken erkend als Hepatitis Behandelcentrum

De Nederlandse Vereniging voor maag-darm-leverartsen (NVMDL) heeft een beperkt aantal Hepatitis Behandelcentra aangewezen in Nederland, om patienten met chronische virale hepatitis beter te kunnen behandelen en begeleiden en hun kwaliteit van leven te vergroten. Isala is daar één van.

Begeleiding
In Nederland zijn circa 60.000 patienten met chronische hepatitis B en 60.000 met hepatitis C. Isala behandelt jaarlijks meer dan 200 patienten met chronisch virale hepatitis B of C. Kenmerkend voor deze patienten is dat klachten van een zieke lever vaak pas in een laat stadium optreden. Daardoor weet meer dan 50% van de virusdragers niet dat zij geïnfecteerd zijn. Klachten die kunnen optreden zijn moeheid, koorts, spier- en gewrichtspijn, misselijkheid en buikpijn, kleurverandering van urine, ontlasting, ogen en huid. Dit kan veel invloed hebben op het dagelijks leven. Een goede begeleiding van deze patienten is daarom van groot belang.

Multidisciplinair
Het Hepatitis Behandelcentrum van Isala bestaat uit een multidisciplinair team met internist-infectiologen, maag-darm-leverartsen, pathologen, microbiologen en speciale hepatitis verpleegkundigen. Maandelijks vindt er een overleg plaats waar alle patienten worden besproken. De hepatitis verpleegkundigen zijn een laagdrempelig aanspreekpunt waar patienten met al hun vragen terecht kunnen. Zij bieden patienten een luisterend oor en kunnen hen voorzien van allerlei informatie en helpen met praktische zaken. De verpleegkundigen zijn hier speciaal voor opgeleid. De lijnen met de medisch specialisten zijn kort en de diverse specialismen zijn nauw betrokken bij de behandeling van de patient. Doel is om de patient te helpen grip te krijgen op zijn ziekte, ermee te leren omgaan in het dagelijks leven en de kwaliteit van leven te vergroten.

Hepatitis B en C
Hepatitis B is een infectie van de lever veroorzaakt door het hepatitis B-virus. In Nederland wordt dit virus vooral overgedragen door seksueel contact. Het dringt via de slijmvliezen van de geslachtsorganen het lichaam binnen en verspreidt zich dan via de bloedbaan naar de lever. Daar nestelt het virus zich in de levercellen en veroorzaakt een ontsteking. Hepatitis C is een virale infectie van de lever die ontstaat als besmet bloed in het bloed van een ander terechtkomt, bijvoorbeeld door een besmette injectienaald of door een bloedtransfusie.