Nieuwe bachelor-opleiding Nanobiologie in september van start

De nieuwe bachelor-opleiding Nanobiologie, een samenwerking tussen de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, is officieel geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). De opleiding Nanobiologie gaat in september van start. Studenten kunnen zich vanaf nu aanmelden.

Gereedschap voor de cel
Nanobiologie is een relatief nieuw onderzoeksveld op het grensvlak van (nano)natuurkunde, biologie en geneeskundig onderzoek. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van de nanotechnologie kan men pas sinds kort op dit nano-niveau de biologie bestuderen. Er wordt steeds meer `gereedschap’  op basis van natuurkundige principes ontwikkeld waarmee binnen de cel gewerkt en geobserveerd kan worden. Er is daarom een hele nieuwe generatie ingenieurs nodig die van deze beide velden verstand hebben. De opleiding Nanobiologie combineert deze velden, wat uniek is voor een bachelor-opleiding.

Twee steden
De opleiding is een samenwerking tussen de TU Delft en het Erasmus Universitair Medisch Centrum (Erasmus Universiteit Rotterdam). De studenten volgen dan ook vakken in twee steden. Zo wisselen ze vakken als biofysica en thermodynamica & transport in Delft af met moleculaire biologie en genetica in Rotterdam. De grondige natuurkundige en wiskundige basis in de opleiding wordt toegespitst op de biomedische- en nanowetenschappen. Ook zijn er veel praktijkvakken in laboratoria.

Geneeskunde
De opleiding biedt aansluiting op veel verschillende masteropleidingen. Carriere-perspectieven liggen er onder meer in onderzoeksfuncties, vaak op academisch vlak, maar ook bijvoorbeeld in de optica-industrie of bij medische instellingen. Daarbij is bijvoorbeeld te denken aan het ontwikkelen van technologie om hartproblemen te signaleren voordat ze tot ziekte leiden, microscopie waarmee vitale moleculen in een levende cel zijn te volgen of op de persoon afgestemde geneeskunde.

bron: Erasmus MC

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen