Stopzetten experiment vrije tarieven is onverantwoord

Patient is de dupe
De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) is verbijsterd over de meerderheid die er in de Tweede Kamer lijkt te zijn voor het stoppen van het experiment vrije tarieven in de mondzorg. Het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat beweert dat de tarieven met 9,6 procent zijn gestegen, is ondeugdelijk uitgevoerd. Factoringsbedrijf Famed publiceert vandaag juist een uitgebreider onderzoek waaruit blijkt dat de tarieven nauwelijks zijn gestegen.

De NMT vindt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur als op basis van discutabele gegevens van de NZa de stekker uit dit experiment wordt getrokken. Ook de minister heeft in haar brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat nu stoppen onzorgvuldig zou zijn. In de aanbiedingsbrief aan de minister maakt de NZa ook zelf een belangrijke kanttekening bij de meting. “Een herhaalde meting met meer data over een langere periode is nodig om definitieve conclusies te trekken”, aldus de NZa in deze brief.

De beroepsgroep heeft fors geïnvesteerd in dit experiment en is goed op weg. Alle initiatieven tot meer transparantie, meer keuze voor de patient en inzicht in kwaliteit worden zo voortijdig en zeer onterecht onderuit gehaald. De NMT wil juist samen met zorgverzekeraars het gesprek aangaan over de kwetsbare patienten in de basiszorg, maar ook die ontwikkeling wordt geremd. De mondzorg wordt op een achterstand gezet en de patient is de dupe. De NMT bereidt juridische stappen voor.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen