Tandartsen garanderen: In 2012 géén kostenstijging voor de patiënten door experiment

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) doet de harde toezegging dat er eind dit jaar geen stijging van de tandartskosten is ten gevolge van het experiment.  In 2012 is de stijging van de kosten vergeleken met 2011, alleen te relateren aan de inflatie. Dus maximaal 3,5 %. Voorzitter NMT Rob Barnasconi verklaart: “Wij nemen hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze vertrouwensrelatie met onze patienten staat boven alles.”

Stijging als gevolg van inflatie zou er ook zijn, wanneer er geen experiment vrije prijsvorming maar nog vaste tarieven zouden zijn

Hiermee komt de beroepsgroep tegemoet aan de waarschuwing van minister Schippers over de kosten van mondzorg. Ook blijft de NMT zich  inzetten voor verdere kwaliteitsverbetering van de mondzorg.  Sinds het experiment is die al aanzienlijk gestegen.

bron: NMT