Aios teleurgesteld over afwijzen eigen bijdrage voor opleiding

De artsen in opleiding tot specialist (aios) zijn teleurgesteld over het verwerpen van de motie in de Tweede Kamer tegen de eigen bijdrage aan de opleiding. Zij zullen hun verzet tegen de invoering van een eigen bijdrage aan de opleiding voortzetten. Ook blijven zij protesteren tegen de doorvoering van Europese minima voor de opleidingen en de inperking van de opleidingen tot de universitair medische centra. Aldus de initiatiefnemers van de petitie ‘Toekomstig arts wordt gekortwiekt’ en de belangenorganisaties van de aios: De Jonge Orde en de Landelijke Vereniging voor Medisch Specialisten in Opleiding (LVAG).

Tegen het voorstel om medisch specialisten in opleiding mee te laten betalen aan die opleiding is veel verzet gerezen. Ruim 15.800 geneeskundestudenten, aios, medisch specialisten en anderen tekenden een petitie. Op basis van een motie van de SP steunde een minderheid van SP, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie dit verzet.

De eigen bijdrage is echter slechts een onderdeel van de bezwaren die aios koesteren tegen het voorstel te bezuinigen op de opleidingen. Ook het idee om de opleidingen terug te brengen tot Europese minimumeisen wijzen zij van de hand. Geen enkel Europees land volgt deze minimumeisen.

Waarom moet een welvarend Nederland met een hoge kwaliteit van zorg dan opeens beknibbelen op de kwaliteit van de opleiding? Ook het voorstel om de opleiding nog enkel te geven in de academische ziekenhuizen wijzen zij af: om voldoende contact te hebben met patienten is juist ook de samenwerking met de algemene ziekenhuizen onmisbaar.

Stap twee is het onder de aandacht brengen van de veranderde positie van ‘jonge klare’ medisch specialisten. Tot voor kort konden zij vaak direct aan de slag bij een maatschap of ziekenhuis. Nu hebben velen een tijdelijke functie zonder uitzicht op een vast contract en zit er zelfs een groeiend aantal jonge specialisten werkloos thuis. Wij pleiten daarom voor meer vaste aanstellingen gezien de forse investeringen van de kant van de aios. Tot slot pleiten we voor meer transparantie in de doelmatigheid van de besteding uit het Opleidingsfonds alvorens hierop te bezuinigen. Een eventuele bezuiniging hierop mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van zorg.

De beide aiosorganisaties bereiden een Aios Actie Avond voor op 22 augustus in Utrecht. Waarin gezamenlijk gekeken zal worden naar hun ideeen over verbetering van de opleiding naar voren brengen en welke acties nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen. Hierbij zullen de komende verkiezingen zeker een thema zijn.

bron: De Jonge Orde