Wereld Hepatitisdag

28 Juli is door de WHO uitgeroepen tot Wereld Hepatitisdag.
Wereldwijd hebben 350 miljoen mensen chronische hepatitis B en 130 miljoen mensen chronische hepatitis C. In Europa hebben 14 miljoen mensen chronische hepatitis B en 9 miljoen mensen chronische hepatitis C en sterven er jaarlijks 122.000 mensen aan chronische hepatitis B of hepatitis C (WHO HBV, HCV factsheet).

Ook in Nederland wordt aandacht gevraagd voor de ernst van hepatitis met de oproep: Risico gelopen? Laat je testen. Laat je vaccineren.

In Nederland hebben 100.000-120.000 mensen chronische hepatitis B of C en sterven er jaarlijks 400 mensen aan de gevolgen van chronische hepatitis B of C. De meesten weten niet dat zij deze ziekte hebben omdat klachten pas optreden als de lever ernstig is beschadigd. Door tijdige behandeling kan ernstige leverbeschadiging voorkomen worden.

bron: NPCF