Internationale benoemingen voor UMC-ers azM

0
181

Robert van van Oostenbrugge, hoofd Neurologie, en ziekenhuisapotheker Kees Neef van het azM zijn beide benoemd in twee internationale functies.
Prof.dr. Robert van Oostenbrugge is gevraagd om deel te nemen aan een internationale werkgroep binnen CoEN (de Centres of Excellence in Neurodegeneration) met werknaam “Standards for determining the vascular contribution to neurodegeneration”.

Afgelopen voorjaar is de eerste stap gezet om in wereldwijd verband te komen tot een gezamenlijke aanpak van vaatziekten en neurodegeneratie. De eerste stap daarin is dat experts in de werkgrocp Standards for determining the vascular contribution to neurodegeneration consensus bereiken over de te gebruiken terminologie en definities om vasculaire pathologie op beeldvorming van de hersenen te beschrijven.
Het vaststellen van normen voor het bepalen van de vasculaire bijdrage aan neurodegeneratie moet dienen als een katalysator voor verdergaand onderzoek naar de rol van de vasculaire elementen in cognitieve achteruitgang, dementie, en neurodegeneratie.
Dit samenwerkingsverband en onderzoek wordt gefinancierd door Duitse, Canadese en Britse Research Councils.

Kees Neef  Director of Education, Science and Research EAHP
Tijdens de laatste algemene vergadering van de European Association of Hospital Pharmacy (EHAP, de Europese vereniging van ziekenhuisapothekers) is ziekenhuisapotheker prof.dr. Kees Neef benoemd tot Director of Education, Science and Research.

De voornaamste taken zullen zijn het functioneren als Voorzitter van de Scientific Committee, de commissie die het jaarlijkse Europese congres organiseert en de structurering van de scholing en herscholing van ziekenhuisapothekers in heel Europa in de meest brede zin van het woord.
“Dat heeft een duidelijk uitstraling op Nederland en Maastricht in het bijzonder”, aldus EAHP-bestuurslid Neef. “Omgekeerd geeft het ook de mogelijkheid om onze best practices in Europa te laten zien.”

Bron: azM