Zorgaanbieders, Achmea en Gemeente A’dam organiseerden visiebijeenkomst ziekenhuiszorg

Op vrijdagmiddag 15 juni verzamelden zich in een zaal in het AMC een groot aantal ziekenhuisbestuurders, vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, Achmea, huisartsen, gezondheidscentra en clientorganisaties. Precies het goede gezelschap om eens goed door te praten over de toekomstige infrastructuur van de zorg in Amsterdam.

De Amsterdamse wethouder Eric van der Burg en keynotespeaker Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, zetten de toon aan het begin van de werkconferentie. “Het zorglandschap moet echt op de schop”, zei Meijerink. “Maak van de spoedeisende hulpfunctie van de ziekenhuizen een publieke taak en leg die vast in een wettelijke regeling. Van der Burg maakte het concreet door in te zoomen op Amsterdam: “Zeven ziekenhuizen, zeven spoedeisende hulpposten. Dat moet toch efficienter kunnen: drie of twee spoedeisende hulpposten.”

Tijdens de bijeenkomst, die de samenwerkende Amsterdamse ziekenhuizen (SIGRA sectie Ziekenhuizen), verzekeraar Achmea, en de gemeente Amsterdam organiseerden in het AMC, verkenden de 35 deelnemers elkaars samenwerkingsbereidheid.

Een aanleiding voor de visiebijeenkomst van Amsterdamse zorgaanbieders was het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) over de toekomst van de curatieve zorg en welke infrastructuur je zou moeten neerzetten om er een houdbaar systeem van te maken. Hoe beter de infrastructuur, des te minder geld ben je kwijt aan gebouwen. En des te meer geld kun je echt aan de meest voorkomende zorg, laagdrempelig en dicht bij huis, besteden, constateert de RVZ.

Het panel, gevormd uit de drie organiserende partijen en een vertegenwoordiging van de clienten en patienten, onderstreepte de urgentie. “Een nieuwe ronde bezuinigingen in de zorg zal vooral de cure treffen”, voorspelde Van der Burg. “De bereikbaarheid van de huisarts verbeteren en die van het ziekenhuis juist verminderen, kan veel pijnlijker ingrepen voorkomen”, aldus Van der Burg. Achmeabestuurder Marjolein Verstappen over de noodzaak van samenwerking: “De bezuinigingen van 1,4 miljard op de zorg uit het Kunduzakkoord zullen consequenties hebben voor de toegankelijkheid van de zorg, terwijl we zelf dat bedrag zouden kunnen inboeken door een betere organisatie. Zonder de drempel voor groepen patienten te verhogen.” Ruud Hopstaken, voorzitter van de SIGRA sectie Ziekenhuizen en bestuurder in het AMC, onderschreef de lijn van de RVZ en onderstreepte de noodzaak van helder consistent overheidsbeleid. “Ziekenhuizen werken al samen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.”