Boek: Kinderen ondersteunen na trauma

Hoe ga je om met kinderen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt? Psycholoog Dr. Eva Alisic schreef er een boek over. Het boek is gebaseerd op recente nationale en internationale onderzoeksresultaten, vertaald naar de praktijk van alledag. De tekst is geillustreerd met voorbeelden, tips en eenvoudige handvatten om kinderen na een traumatische gebeurtenis bij te staan.

Alisic is verbonden aan het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren van het UMC Utrecht. Ook is zij onderzoeker bij Monash University in Melbourne, Australie. Zij wil met dit boek een betrokken, menselijk geluid laten horen. In de psychologie en psychiatrie wordt veel gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragenlijsten en gestructureerde interviews die gericht zijn op stoornissen. De mensen om wie het gaat krijgen op die manier echter nauwelijks een stem. In dit boek hebben kinderen, ouders en leerkrachten dat via diepte-interviews wel gehad. Dit levert
verrassende inzichten op, bijvoorbeeld dat eenmalig trauma eigenlijk niet bestaat (er is vaak een lange nasleep), dat knuffelbeesten een steunfiguur kunnen zijn voor kinderen, en dat leerkrachten soms worstelen met de balans leerling-klas.

Het boek is primair voor ouders en leerkrachten geschreven, maar is ook informatief voor huisartsen, jeugdhulpverleners en andere professionals.