Teeven in gesprek over veiligheid kindervakantiekampen

Dit is een origineel bericht van Vereniging NOV
Staatssecretaris Teeven gaat vandaag in gesprek met vrijwilligers van kinder- en Scoutingkampen, over hun inspanningen om een sociaal veilige omgeving te waarborgen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunt het project In Veilige Handen, waarmee organisaties stap voor stap hun organisatie veiliger kunnen maken.

Uit de berichtgeving rond en ontucht blijkt dat vrijwilligersorganisaties niet gevrijwaard zijn. Ook hier is soms sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag en soms zelfs van seksueel misbruik. Deze zaken zijn de nachtmerrie van bestuurders van vrijwilligersorganisaties. Een groeiend aantal vrijwilligersorganisaties neemt daarom preventieve maatregelen om dit soort situaties te voorkomen.

Op Scoutingcentrum Buitenzorg bij Baarn schuiven vrijwilligers aan om met de Staatssecretaris te spreken over waar hun ligt en wat de overheid zou kunnen doen om hen te helpen. Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) bevordert het gesprek over veiligheid en stelt met het project In Veilige Handen stappenplannen ter beschikking om organisaties te helpen sociale veiligheid te vergroten. Onderdeel van het stappenplan is het verplicht stellen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers binnen de eigen organisatie.

Scouting Nederland, de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland en organisator van circa 4000 kinderkampen per jaar, werkt sinds enkele jaren met een verplichte VOG voor haar vrijwilligers. Sinds begin 2012 wordt de VOG vergoed door het ministerie van Veiligheid en Justitie voor vrijwilligers van Scouting Nederland, van kinderkampen aangesloten bij Steunpunt KinderVakanties en vrijwilligers van bonden aangesloten bij NOC*NSF.

Staatssecretaris Teeven zal aan het eind van het werkbezoek enkele VOG’s uitreiken aan aanwezige vrijwilligers.