Klaar voor de toekomst

Jaarverslag Erasmus Universiteit Rotterdam
Een recordaantal promoties, flink meer afgestudeerden, de start van de bouw van een bruisend campushart en een profiel voor toponderzoek. 2011 was een voortvarend jaar voor de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarin het zich ook voorbereidde op de toekomst. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde jaarverslag (officiele verantwoordingsdocument) en jaarbericht (de publieksversie) over vorig jaar.

In 2011 stonden er ruim 20.000 studenten ingeschreven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vorig jaar werden er 6875 diploma’s uitgereikt aan afgestudeerde bachelor- en masterstudenten, ruim 800 meer dan in 2010. Er werd ook fors geinvesteerd in de begeleiding van uitwisselingsstudenten, niet-westerse allochtone studenten en studenten met een functiebeperking. In 2011 kwam verder het aantal promoties voor het eerst boven de 300. In totaal behaalden 314 promovendi een doktersgraad.

Ook de relatie met alumni wordt steeds beter. In 2011 hebben 13.500 alumni hun profiel geactiveerd in de Erasmus Alumni Database. Dat is een stijging van een vijfde vergeleken met het jaar ervoor. Het nieuwe Erasmus Alumni Magazine is door deze groep positief ontvangen. Financieel namen de inkomsten uit contractonderzoek toe van 129,9 miljoen euro tot 141,8 miljoen euro.

Toekomst
De Erasmus Universiteit Rotterdam bereidt zich ook voor op de toekomst. Zo werd op onderwijsgebied gestart met `Nominaal is normaal’, een onderwijsaanpak die het studiesucces van studenten moet vergroten. Verder kwam de realisatie van het Erasmus University College een stap dichterbij en werd er gewerkt aan de nieuwe bacheloropleiding Nanobiologie (in samenwerking met TU Delft).

Het vergroten van de maatschappelijke impact van onderzoek staat centraal in het beleid van de EUR. Daarom is een een toponderzoeksprofiel vastgesteld dat zich richt zich op de vier speerpunten Gezondheid, Cultuur, Welvaart en Bestuur. Verder zijn de universiteiten van Leiden, Delft en de EUR een intensieve samenwerking aangegaan die uiteindelijk moet uitmonden in een strategische alliantie om zo de gezamenlijke internationale positie te versterken.

Daarnaast was 2011 het jaar van de grote campusverbouwing: het project `Campus in Ontwikkeling’. Er is gestart met het renoveren van de C-hal en met het slaan van de symbolische eerste paal voor de parkeergarage werd een begin gemaakt met de nieuwbouw op campus Woudestein.

De Erasmus Universiteit Rotterdam slaagde er tenslotte in de European Universities Games naar Rotterdam te halen. Dit grote sportevenement, waarvoor naar verwachting zo’n 4000 studenten zullen inschrijven, sluit in juli 2014 het eeuwfeest af.

Het jaarverslag en jaarbericht zijn te vinden via de website van de Erasmus Universiteit.