Empowerment van zorgconsumenten door eigen regie van ePGD

0
176

Inzage in het medisch dossier, toegang tot betrouwbare medische informatie of contact met een zorgverlener op afstand: zorggebruikers willen het graag.
E-health biedt veel voordelen waar het gaat om empowerment van zorgconsumenten, de kwaliteit van leven van mensen en de kwaliteit van zorg en participatie. Voor patienten die regie wilden voeren over hun medische gegevens zat er tot voor kort niets anders op dan de eigen data te verzamelen op papier. Dat was de enige mogelijkheid om alle medische informatie te bundelen. De laatste jaren worden, vooralsnog voornamelijk in het buitenland, meer en meer elektronische persoonlijke gezondheidsdossiers (ePGD) geïntroduceerd. In het persoonlijk gezondheidsdossier kunnen patienten de informatie die zij relevant vinden voor het beheren van hun gezondheid bijhouden en zij kunnen deze informatie delen met anderen. De patient kan deze informatie delen met derden, dit kunnen zorgverleners zijn maar ook familieleden, mantelzorgers of andere patienten. Het stelt patienten of hun gemachtigden in staat om hun eigen gegevens zoals dagboeken, ervaringen, agenda’s, mood-o-meters, eigen medische uitslagen van bloedtest, bloeddruk toe te voegen en derden toegang tot hun ePGD te geven.

De NPCF werkt aan de ontwikkeling van patientenportalen en PGD’s. Daarbij ligt een belangrijke focus om te voorzien in de informatiebehoefte over de mogelijkheden, en over de stappen die de patient kan ondernemen om daadwerkelijk digitaal meer regie te voeren. De patient moet naar de voor hem juiste plek worden begeleid. Omdat de patiententoegang tot medische gegevens goed moet worden ingepast in het zorgproces, is bewustwording bij de zorgaanbieders ook belangrijk. Als de patient gaat vragen, moeten de zorgaanbieders toegang kunnen en willen bieden, waardoor wensen van beide parijen dichter bij elkaar worden gebracht. En de patient krijgt een handreiking hoe hij of zij meer regie kan voeren over zijn of haar eigen behandeling, ziekte en gezondheid.

Er liggen nog veel kansen voor innovatieve ondernemers voor productontwikkeling binnen de domeinen preventie – zorg en welzijn. Het IAB4 programma is daarvoor een platform, momenteel worden de projecten Id-Lesco en Digeketen ondersteunt. Andere ideeen en vragen over e-health toepassingen horen we graag.

Bewerking van het artikel van Jopie Verhoeven, voorzitter Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF) en lid Programmaraad IAB4. >JB