Hulphond Nederland & Sterkliniek Dierenartsen, efficiënte samenwerking

Array

Sterkliniek Dierenartsen BV en Hulphond Nederland hebben op donderdag 19 juli 2012 een samenwerkingscontract ondertekend. “Wij zijn erg blij met deze samenwerking”, zegt Eric Bouwer, algemeen directeur van Hulphond Nederland en eigenaar van alle hulphonden. “Hierdoor kunnen wij beter volgen wat de medische status van onze honden is. Dit is voor ons erg belangrijk.”

De Sterklinieken dragen zorg voor de medische verzorging van de hulphonden, vanaf pup tot aan het pensioen. Het hoofddoel van de samenwerking tussen beide partijen is een gestructureerde inrichting van de veterinaire verzorging van alle honden van Hulphond Nederland. “Wij werken op basis van een gezamenlijk medisch protocol zodat wij een goed beeld hebben van de gezondheid van de hulphond gedurende hun leven. De honden doen zulk belangrijk werk dat ze het verdienen om de best mogelijke medische zorg te krijgen.” Aldus Bob Carrière, dierenarts en directeur van Sterkliniek Dierenartsen BV.

Dankzij de geprotocolleerde werkwijze van de Sterkliniek Dierenartsen, vindt er een duidelijke verbetering van het verzorgingsproces van de honden plaats binnen Hulphond Nederland. Zo zullen in de nabije toekomst bepaalde medische behandelingen uitgevoerd worden op het trainingscentrum, waardoor bepaalde routines in de opleiding van een hulphond positieve veranderingen zullen ondergaan. De 3, 6, 9 en 12 maanden toetsen die op het trainingscentrum in Herpen worden afgenomen, zullen in de toekomst gecombineerd worden met bijvoorbeeld inentingen en kleine controles van de hulphonden in opleiding. Op deze manier streeft Hulphond Nederland er naar de efficientie van de organisatie te optimaliseren.

Bouwer vervolgt: “Hulphonden hebben veel plezier in hun werk. Zij zien hun werk als een spel. Echter, zij moeten continue in een goede conditie zijn. Met deze samenwerking verkrijgen wij veel goede managementinformatie over de honden en kunnen wij centraal de gezondheid van de honden monitoren.”.

“Bovendien hopen we op deze manier de onnodige uitval terug te kunnen dringen. Elke hond die onnodig uitvalt is er één te veel”, vult Carrière aan.

Hulphond Nederland
Hulphond Nederland leidt honden op tot Hulphond. Een Hulphond geeft mensen met een lichamelijke beperking of epilepsie een menswaardig bestaan. Zo opent een Hulphond deuren, laden en kasten, helpt bij het aan- en uitkleden, raapt post en andere zaken op, doet was in de wasmachine, betaalt in de winkel, drukt op licht- en liftknoppen. Een Hulphond kan tot 70 handelingen verrichten om mensen met een handicap zelfstandiger te maken. Een Hulphond opent letterlijk en figuurlijk deuren die anders gesloten blijven. Naast praktische hulp biedt een Hulphond ook veel sociaal-economische voordelen. Mensen met een Hulphond zijn onafhankelijker, hebben meer sociale contacten en voelen zich meer geaccepteerd.
Hulphonden worden kosteloos ter beschikking gesteld aan clienten. De gelden worden bijeengebracht door donateurs, sponsoren, serviceclubs, verzekeraars en komen uit giften, nalatenschappen en collectes.

Sterkliniek Dierenartsen BV
Sterkliniek Dierenartsen BV is een samenwerkingsverband van verschillende gezelschapsdierenklinieken verspreid over Nederland. De deelnemende praktijken hebben gemeen dat ze de belangen van de diereigenaren en hun dieren voorop stellen. Daartoe streven ze naar een hoge kwaliteit in hun (diergeneeskundige) dienstverlening. Omdat het allemaal zelfstandige klinieken zijn kunnen ze verschillen in grootte, activiteit en in de verschillende deelgebieden van de diergeneeskunde waar men zich op richt.
Sterkliniek Dierenartsen BV is een ISO 9001:2008 gecertificeerde organisatie die leiding geeft aan een samenwerkingsverband van zo’n 240 dierenartsen en para-veterinairen, verspreid over circa 60 vestigingen in Nederland welk aantal nog steeds toeneemt. Bij de zorg voor client en patient staat kwaliteit voorop. In het kwaliteitsmanagementsysteem zijn vele processen nauwkeurig gedocumenteerd en kan geprotocolleerd worden gewerkt.

bron: ANP Pers Support

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen