Reactie NVZ op rapport Klink

Kwaliteitsverbetering is dé focus voor de zorg, zo stelt de NVZ vereniging van ziekenhuizen in reactie op het vandaag verschenen rapport ‘Kwaliteit als medicijn, aanpak voor betere zorg en lagere kosten’ van Booz & Company. Immers,  de doelmatigheid wordt vergroot via de weg van de kwaliteitsverbetering. In het vorig jaar gesloten hoofdlijnenakkoord tussen VWS, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is  hier dan ook al op ingezet.

Gezondheidswinst
De oplossingen die het rapport aanreikt om de kostenstijging in de curatieve zorg de komende jaren fors af te buigen, sluiten aan bij zowel de onderwerpen in het hoofdlijnen akkoord als bij de gesprekken die gevoerd worden over de mogelijke  substitutie van ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg. Spreiding en concentratie is een ontwikkeling die al enkele jaren geleden door de ziekenhuizen in gang gezet is. Daarbij is de zorgkwaliteit leidend voor het efficienter organiseren van ziekenhuisfuncties.
Het rapport plaatst een kritische kanttekening bij het huidige verrichtingenstelsel (beloning naar verrichting) en zou daar liever een systeem van gezondheidswinst (beloning naar resultaat) tegenover zetten. Ook hierin kan de NVZ zich vinden, maar geeft daarbij aan, zoals Booz en Klink zelf ook al doen, dat het in de praktijk brengen van een dergelijk systeem zeer complex is.
Beperking zorgkosten
In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de groei maximaal 2,5 procent per jaar mag zijn. De afgelopen vijf jaar was de groei gemiddeld 4,7 procent. In 2011 hebben de algemene ziekenhuizen hun reele omzet met slechts 0,6% zien toenemen.
Opgemerkt moet worden dat de curatieve zorgkosten een derde uitmaken van de totale zorgkosten. Doelmatiger werken in de ziekenhuissector zal de kostenstijging in de gezondheidszorg dus niet volledig kunnen opvangen.

Bron: NVZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen