Bronovo erkent verwisseling weefselmateriaal patiënt

Uit intern onderzoek op weefselbiopten, waarvan de uitkomsten sinds maandag bekend zijn, is vastgesteld dat er in 2011 in Bronovo verwisseling van prostaatweefsel van een patient heeft plaatsgevonden. Door de verwisseling heeft deze patient onterecht de diagnose prostaatkanker gekregen.

Bronovo heeft in een persoonlijk gesprek excuses en medische ondersteuning aan de patient aangeboden. Bronovo betreurt de verwisseling en de gevolgen die dit voor de patient heeft. De kwestie is sinds april 2012 in behandeling bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis, MediRisk. MediRisk heeft aansprakelijkheid erkend en zal voor de schadeafwikkeling zorgdragen.

De geconstateerde verwisseling is gisteren gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zoals gebruikelijk wordt er nu, door de calamiteitencommissie van het ziekenhuis, een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de verwisseling, zodat hiervan geleerd kan worden.

Het onderzoek richt zich ondermeer op de vraag of de op het laboratorium geldende protocollen correct gevolgd zijn. De Raad van Bestuur zal de aanbevelingen en eventuele verbetermaatregelen van de commissie laten toetsen door een onafhankelijke externe deskundige. Bronovo heeft reeds in een vroeg stadium onderzocht of en zo ja, welke andere patienten bij de verwisseling betrokken waren. Uit dit onderzoek bleek dat geen andere patienten risico hebben gelopen. Zij hebben de correcte diagnose gekregen en hebben daarna een adequate behandeling gekregen.